Leefstijlinterventie X-Fittt 2.0

Sinds de zomer van 2019 is er een erkende leefstijlinterventie bij: X-Fittt 2.0. Althans zo lijkt het. In juni 2019 kreeg ‘Formupgrade ism Sportbedrijf Arnhem’, de bedrijven die de interventie ontwikkelden, het label ‘goed onderbouwd’ van het RIVM

Dat is mooi, vooral omdat deze gecombineerde leefstijl interventie (GLI) zich specifiek richt op de groep mensen met een lage SES, de sociaal economische status. En een lage SES is helaas nogal eens een factor waardoor leefstijlinterventies falen. Bovendien komt ongezond gedrag zoals te weinig bewegen, ongezond eten, roken en te veel alcohol drinken vaker voor in de groep met een lage SES.

X-Fittt 2.0 Erkende Leefstijl Interventie?

Toch zijn we er nog niet. De gecombineerde leefstijlinterventie X-Fittt 2.0 is weliswaar wetenschappelijk onderzocht en erkend door het RIVM maar heeft vooralsnog het label ‘goed onderbouwd’ gekregen; dit blijkt uit de uitgebreidere beoordeling van het RIVM. Meestal is voor vergoeding door een zorgverzekeraar het label ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ nodig. En dat label heeft X-Fittt 2.0 (nog) niet. 

Wat betekent dat voor nu? Het betekent in ieder geval dat de interventie nog niet vanuit de basisverzekering vergoed kan worden. En dus nog niet direct op grote schaal is toe te passen omdat veelal de vergoeding uit de zorgverzekering bepaalt of patiënten een traject willen starten. Zeker bij mensen met een lage SES is geld natuurlijk vaak een issue als het om leefstijl gaat.

Wel vergoed vanuit de basisverzekering zijn de leefstijlinterventies Cool, SLIMMER en de Beweegkuur.

Kortom: positief nieuws. Er wordt hard gewerkt aan verder onderzoek en ook onderhandelingen met de zorgverzekeraars lopen. Iets om te volgen dus.

Reacties zijn gesloten.