Leefstijlinterventie X-Fittt 2.0

Sinds de zomer van 2019 is er een erkende leefstijlinterventie bij: X-Fittt 2.0. Sinds enige tijd heeft ‘Formupgrade ism Sportbedrijf Arnhem’, de bedrijven die de interventie ontwikkelden, voor deze GLI erkenning bij het RIVM

Dat is mooi, vooral omdat deze gecombineerde leefstijl interventie (GLI) zich specifiek richt op de groep mensen met een lage SES, de sociaal economische status. En een lage SES is helaas nogal eens een factor waardoor leefstijlinterventies falen. Bovendien komt ongezond gedrag zoals te weinig bewegen, ongezond eten, roken en te veel alcohol drinken vaker voor in de groep met een lage SES.

X-Fittt 2.0 – wat kenmerkt deze GLI?

X-Fittt is een GLI waarbij gekozen is om de deelnemer naast te coachen ook daadwerkelijk te begeleiden tijdens het sporten. De eerste 12 weken sport de deelnemer onder begeleiding in een groep. En juist dat lijkt een schot in de roos want voor veel mensen is het gaan sporten toch een flinke uitdaging. Naast het blijven sporten.

In X-Fittt is er dus bewust voor gekozen om nauw samen te werken met sport/beweegcentra en zodoende mensen in het begin iets meer ‘op sleeptouw’ te nemen. De kwetsbare groep met lage SES lijkt hier zonder meer bij gebaat te zijn, zo blijkt uit cijfers.

Een effectevaluatie van X-Fittt leverde positieve resultaten op. Bij 217 deelnemers van pre X-Fittt GLI is na 2 jaar een relevante daling te zien van het gewicht (-10,6 kg) en de buikomtrek (-9,7 cm). Dit geldt ook voor 233 deelnemers die in 2019 zijn gestart met X-Fittt GLI: gewicht (-5,8 kg), BMI (-2,0 kg/m2) en buikomtrek (-5,9 cm) zijn afgenomen. Verder bleek een duidelijke stijging van de kwaliteit van leven (EQ-5D) en een goede compliance (85 procent van de deelnemers rondde het 2-jarige programma af).

Reacties zijn gesloten.