De Gecombineerde Leefstijlinterventie

De Gecombineerde leefstijlinterventie, afgekort met GLI, is een aanpak gericht op een gezonde leefstijl die vergoed wordt door verzekeraars. Een fysiotherapeut, oefentherapeut of diëtist met voldoende competenties kan deze gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden in zijn praktijk.
In dit artikel lees je meer over de achtergronden van de GLI, de rol van de leefstijlcoach, het samenwerken met andere disciplines, de eisen vanuit de wetgever en verzekeraars en wat je moet doen om deze interventie vanaf 2019 aan te kunnen bieden.

De gecombineerde leefstijlinterventie – waar heb ik dat eerder gehoord?

De gecombineerde leefstijl interventie, dat begrip kan je eerder gehoord hebben. In 2007 was er ook al sprake van een landelijke aanpak gericht op een gezond leefstijl door 1elijns zorgprofessionals. Deze aanpak zou ook in het basispakket komen van iedere verzekeraar. VWS gaf toen het instituut Sport en Bewegen de opdracht dit programma te ontwikkelen. De doelgroep waren mensen met een (hoog) gezondheidsrisico. Helaas….ondanks dat de Beweegkuur kosteneffectief was (zo bleek uit onderzoek) sneuvelde het in een volgende regeringsperiode….

De GLI anno 2019

De GLI wordt per 1 januari 2019 opgenomen in het basis verzekeringspakket van de zorgverzekeraars. Fysio-/oefentherapeuten, praktijkondersteuners GLI - gecombineerde leefstijlinterventieen diëtisten in de 1elijns gezondheidszorg kunnen een GLI aanbieden. Ook iemand die een opleiding heeft gevolgd tot leefstijlcoach (op HBO-niveau) kan de GLI aanbieden. In deze factsheet van het Zorginstituut lees je details en achtergronden.
Gecombineerde leefstijlinterventie houdt een combinatie van advies en begeleiding/coaching in op het gebied van voeding en eetgewoontes, gezond bewegen, slaap en gedragsverandering die is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De gecombineerde leefstijlinterventie is gericht op mensen met ‘een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico’ (volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) die hun leefstijl willen verbeteren en wordt in de vorm van een individueel- of groepsprogramma aangeboden. De huisarts kan de patiënt voor een GLI verwijzen. Indicatie door middel van zogenaamde directe toegang (van fysio-/oefentherapeuten en diëtisten) is niet mogelijk.

De fysiotherapeut / oefentherapeut / diëtist / praktijkondersteuner als leefstijlcoach

Het Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat verschillende professionals een GLI kunnen aanbieden, mits zij voldoen aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach (deze competenties staan hier beschreven). Het is voor 1elijns zorgverleners zeer goed mogelijk om, met enige aanvullende scholing, tot leefstijlcoach te worden opgeleid. Diverse beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVD, NVvPO, V&VN ) hebben het eigen beroepsprofiel met dat van de leefstijlcoach vergeleken om te bezien welke competenties onvoldoende in het eigen beroep zijn afgedekt en moeten worden aangevuld door opleiding. Inmiddels hebben al de paramedische beroepsorganisaties daarover op hun eigen website gepubliceerd. Zo heeft het KNGF een externe commissie een toetsingskader op laten stellen. Met behulp van dit toetsingskader hebben wij een verkorte opleiding tot leefstijlcoach ontwikkeld.

Nieuwsgierig naar onze verkorte opleiding tot leefstijlcoach? Klik op de link en je weet meer. Kern van het programma zijn de ‘ontbrekende competenties’ op het gebied van voeding, slaap, en ontspanning. Daarnaast is natuurlijk gedragsverandering en het begeleiden hierin een essentieel topic.

Naast paramedici werken dus ook HBO leefstijlcoaches in Nederland als aanbieder van de GLI. Deze coaches hebben een uitgebreide opleiding gevolgd en staan ingeschreven bij hun beroepsorganisatie BLCN. Het BLCN geeft ook paramedici zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten de mogelijkheid zich te laten registreren. In het artikel ‘BLCN registratie als fysiotherapeut‘ hebben we uitgewerkt hoe dit in zijn werk gaat.

Samenwerken

Het is vanuit de stukken van het Zorginstituut en de zorgverzekeraars duidelijk dat samenwerken met andere disciplines en organisaties belangrijk is bij het aanbieden van een GLI. Hierbij valt te denken aan samenwerking met een psycholoog, een beweegcoach of trainer. Maar ook samenwerking met het zogenaamde ‘nulde-lijn sport aanbod’ (de sportverenigingen), de gemeente en het sociaal wijkteam kunnen noodzakelijk of nuttig zijn.

Eisen rijksoverheid en zorgverzekeraar

In november 2018, twee maanden voordat de GLI ‘live’ zou gaan, was er nog veel onbekend. Er lagen wel allerlei adviezen van het Zorginstituut bijvoorbeeld. Met betrekking tot de vergoeding en het eigen risico gaf ZN aan: ‘Wij duiden de GLI als ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Uit dit oogpunt valt de GLI buiten het verplicht eigen risico. Deze conclusie strookt met de bepaling rond ketenzorg en de vrijstelling van het verplicht eigen risico. De GLI zal juist bij aandoeningen als diabetes type 2 en cardiovasculair risicomanagement onderdeel kunnen zijn van de ketenzorg.’ Verder gaf ZN aan dat de beweeg- of sportactiviteit niet binnen de vergoeding valt. De cliënt zal dit deel dus zelf dienen te betalen.

Uiteindelijk heeft de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) beleidsregels gepubliceerd voor de GLI. Een belangrijke voorwaarde, die terugkomt in alle inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraars, is dat de GLI bestaat uit 12 maanden begeleiding/behandeling en 12 maanden onderhoud. Ook moet het programma dat wordt aangeboden voldoen aan de ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit‘ zoals die op de website loketgezondleven.nl van de overheid zijn gepubliceerd.

Een drietal programma’s is op basis van de beleidsregels van de NZA goedgekeurd voor toepassing als GLI binnen verzekerde zorg. Deze programma’s zijn CooL (Coaching op Leefstijl), de Beweegkuur en SLIMMER. Voor deze programma’s is een zogenaamde licentie van belang. Deze wordt veelal verleend door de ontwikkelaar van het desbetreffende programma en bestaat uit (een dagdeel) scholing door de ontwikkelaar.

Inkoop van de GLI

Inkoop van de GLI door zorgverzekeraars gaat in 2019 meestal via de huisartsenzorggroep:

  • Z&Z koopt rechtstreeks in bij zorgprofessionals die zijn geschoold als leefstijlcoach (fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist, HBO-leefstijlcoach).
  • Menzis, Zilveren Kruis, DFZ en CZ kopen in via de huisartsenzorggroepen. Neem hiervoor contact op met ‘jouw’ huisartsenzorggroep en met de verzekeraar om je interesse te laten blijken.
  • CZ en DSW: Alleen professionals in het BLCN (register voor leefstijlcoaches) kunnen de GLI uitvoeren. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten met een GLI aantekening komen hier dus niet voor in aanmerking.

Ondanks dat de contracten voor 2019 natuurlijk allang zijn getekend bestaat de mogelijkheid dat in overleg met een zorgverzekeraar een dergelijk product alsnog kan worden ingekocht. Vrijwel zeker is het in de nieuw contractronde in het najaar van 2019 mogelijk een contract af te sluiten voor 2020.
Bij een deel van de verzekeraars is het, volgende de laatste berichten, ook mogelijk om direct een contract af te sluiten (vaak ook over het lopende jaar) mits je erkend bent als paramedicus in het kwaliteitsregister met de aantekening leefstijlcoach of als je HBO leefstijlcoach bent (BLCN registratie):

  • CZ, VGZ en  Zorg en Zekerheid mogelijk rechtstreeks
  • DSW en Stad Holland niet rechtstreeks

Wanneer kan ik deze interventie aanbieden en wat moet ik hiervoor doen?

Een GLI kun je aanbieden, mits gecontracteerd uiteraard, vanaf 1 januari 2019 op verwijzing van de huisarts en mits je over de vereiste competenties beschikt. Als fysiotherapeut of oefentherapeut beschik je vanzelfsprekend al over tal van competenties, al is er wel aanvullende scholing nodig volgens de beroepsorganisaties (KNGF, Keurmerk/SKF, VVOCM). Naar aanleiding van de eisen van KNGF/SKF hebben we een opleiding leefstijlcoach voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten ontwikkeld. Door deze opleiding te volgen verkrijg je een registratie als leefstijlcoach in het kwaliteitsregister van KNGF en Keurmerk en ook een aanpassing als zodanig in Vektis. Kijk voor de inschrijfmogelijkheden op de cursuspagina. Voor het uitvoeren van een GLI is naast het bovenstaande een licentie nodig voor een door de NZA erkende gecombineerde leefstijlinterventie: CooL, de Beweegkuur of SLIMMER.

Reacties zijn gesloten.