De Gecombineerde Leefstijlinterventie

De Gecombineerde leefstijlinterventie, afgekort GLI, is een aanpak gericht op het verbeteren van de leefstijl met ondersteuning van een leefstijlcoach. De GLI wordt vergoed door de zorgverzekeraars sinds 1 januari 2019. Ben je fysiotherapeut of oefentherapeut? Dan kun je met een korte GLI opleiding deze gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden in je praktijk.
In dit artikel lees je meer over de achtergronden van de GLI, de rol van de leefstijlcoach, het samenwerken met andere disciplines, de eisen vanuit de wetgever en verzekeraars en wat je moet doen om deze interventie ook aan te kunnen bieden.

De inhoud van dit artikel, op hoofdlijnen (klik op de titel om direct naar de betreffende paragraaf te gaan):

De gecombineerde leefstijlinterventie – waar heb ik dat eerder gehoord?

De gecombineerde leefstijl interventie, dat begrip kan je eerder gehoord hebben. In 2007 was er ook al sprake van een landelijke aanpak gericht op een gezond leefstijl door 1elijns zorgprofessionals. Deze aanpak zou ook in het basispakket komen van iedere zorgverzekeraar. VWS gaf toen het instituut Sport en Bewegen de opdracht dit programma te ontwikkelen. De doelgroep waren mensen met een (hoog) gezondheidsrisico. Helaas….ondanks dat de Beweegkuur kosteneffectief was (zo bleek uit onderzoek) sneuvelde het in een volgende regeringsperiode….

Wat is nu precies een GLI?

GLI - gecombineerde leefstijlinterventie

De GLI is per 1 januari 2019 opgenomen in het basis verzekeringspakket van de zorgverzekeraars. Fysio-/oefentherapeuten, praktijkondersteuners en diëtisten in de 1elijns gezondheidszorg kunnen als GLI-coach werken. Ook iemand die een opleiding heeft gevolgd tot leefstijlcoach (op HBO-niveau) kan de GLI aanbieden. In deze factsheet van het Zorginstituut lees je details en achtergronden.

De Gecombineerde leefstijlinterventie houdt een combinatie van advies en begeleiding/coaching in op het gebied van voeding en eetgewoontes, gezond bewegen, slaap en gedragsverandering die is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Het is gericht op mensen vanaf 16 jaar met ‘een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico’ (volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) die hun leefstijl willen verbeteren en wordt in de vorm van een individueel- of groepsprogramma aangeboden.

De huisarts kan de patiënt voor een GLI verwijzen. Indicatie door middel van zogenaamde directe toegang (van fysio-/oefentherapeuten en diëtisten) is niet mogelijk.

De fysiotherapeut / oefentherapeut als leefstijlcoach

Je kunt een GLI aanbieden als je beschikt over de competenties van de HBO-leefstijlcoach (deze competenties staan hier beschreven). Het is voor 1e lijns zorgverleners zeer goed mogelijk om, met enige aanvullende scholing, tot leefstijlcoach te worden opgeleid. Het KNGF, Keurmerk fysiotherapie en de vereniging van oefentherapeuten (VvOCM) hebben voor deze aanvullende scholing een toetsingskader op laten stellen. Met behulp van dit toetsingskader heeft Viaperspectief een verkorte opleiding tot leefstijlcoach ontwikkeld.

Nieuwsgierig naar onze verkorte opleiding tot leefstijlcoach? Klik op de link en je weet meer. Kern van deze GLI-cursus zijn de ‘ontbrekende competenties’ op het gebied van voeding, slaap, en ontspanning. Daarnaast is natuurlijk gedragsverandering en het begeleiden hierin een essentieel topic.

Naast paramedici werken dus ook HBO leefstijlcoaches in Nederland als aanbieder van de GLI. Deze coaches hebben een uitgebreide opleiding gevolgd en staan ingeschreven bij hun beroepsorganisatie BLCN. Het BLCN geeft ook paramedici zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten de mogelijkheid zich te laten registreren. In het artikel ‘BLCN registratie als fysiotherapeut‘ hebben we uitgewerkt hoe dit in zijn werk gaat. De meeste zorgverzekeraars stellen een BLCN registratie echter niet verplicht; CZ, ONVZ en DSW stellen deze registratie echter wel verplicht (april 2020).

Samenwerken rond leefstijl

Misschien ten overvloede, maar leefstijlverandering vraagt om samenwerking met anderen. De leefstijlcoach werkt nooit monodisciplinair. Hij betrekt altijd andere bij de begeleiding en zorg hiermee dat de verandering naar een actieve leefstijl een duurzame verandering wordt. Denk hierbij aan samenwerking met een psycholoog, een beweegcoach of trainer. Maar ook samenwerking van de GLI coach met het zogenaamde ‘nulde-lijn sport aanbod’ (de sportverenigingen), de gemeente en het sociaal wijkteam kunnen noodzakelijk of minimaal nuttig zijn.

Hoe ziet een GLI er precies uit?

De NZA (de Nederlandse zorgautoriteit) heeft aangegeven hoe een GLI er globaal uit moet zien. Zorgverzekeraars hebben deze beleidsregels vervolgens opgenomen in hun inkoopvoorwaarden.

Een GLI moet altijd bestaan uit:

  • 12 maanden begeleiding/behandeling en
  • 12 maanden onderhoud.
  • ook moet het programma dat wordt aangeboden voldoen aan de ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit‘ zoals die op de website loketgezondleven.nl van de overheid zijn gepubliceerd.

Vier programma’s zijn op basis van de beleidsregels van de NZA goedgekeurd en door de zorgverzekeraars aangeduid als verzekerde zorg. Deze leefstijlprogramma’s zijn CooL (Coaching op Leefstijl), de Beweegkuur, SLIMMER en Samen sterk in beweging – SiB. Klik op het programma om meer details over het betreffende programma te lezen.
Voor al deze programma’s is een zogenaamde licentie nodig. Deze wordt veelal verleend door de ontwikkelaar van het desbetreffende programma en bestaat meestal uit een dagdeel scholing door de ontwikkelaar. De meeste fysiotherapeuten/oefentherapeuten kiezen ervoor één van deze vier programma’s aan te bieden; dus één licentie is voldoende. Welke GLI heeft de voorkeur? In dit artikel vind je meer informatie over het vergelijken van de GLI’s.

Het programma X-fittt 2.0 is een programma’s dat al wel door het RIVM een label ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ gekregen heeft maar nog niet door de zorgverzekeraars is opgenomen in de basisverzekering.

Inkoop van de GLI door de zorgverzekeraar

Inkoop van de GLI door zorgverzekeraars gaat meestal via de huisartsen zorggroep. Maar soms is het ook mogelijk direct met de zorgverzekeraar een contract af te sluiten voor het aanbieden van een GLI. Kijk dit na op de website van de preferente zorgverzekeraar in jouw regio. Zoeken op’ GLI en/of leefstijlcoach’ levert meestal het snelste resultaat op.

Wanneer kan ik deze interventie aanbieden en wat moet ik hiervoor doen?

Als je een GLI wilt aanbieden neem je de volgende stappen:

  1. volg een verkorte opleiding tot leefstijlcoach. Sinds 2019 bieden we hiervoor, naar volle tevredenheid van onze cursisten, de basiscursus gecombineerde leefstijlinterventie GLI aan;
  2. registreer je, na het volgen van onze verkorte leefstijlcoach opleiding, bij het KNGF/Keurmerk door middel van je cursus certificaat (uploaden bij het KNGF of mailen naar het Keurmerk);
  3. het KNGF (of Keurmerk) geeft je registratie door aan Vektis zodat je AGB code wordt aangepast en je declarabel bent als leefstijlcoach;
  4. sluit een contract/addendum met de zorgverzekeraar of neemt contact op met de zorggroep in jouw omgeving die deze zorg al heeft ingekocht;
  5. verwerf een licentie voor Samen sterk in beweging – SSiB, CooL (Coaching op Leefstijl), de Beweegkuur of SLIMMER door een scholing van een dagdeel bij de licentie houders te volgen (zie de artikelen op onze site hierover).

En dan kun je aan het werk. Mooi, betekenisvol en fundamenteel werk in de moderne gezondheidszorg. Leefstijl is belangrijk!

Reacties zijn gesloten.