Claudicationet en Motiverende gespreksvoering

Je hebt je aangesloten bij Claudicationet, de organisatie die een landelijk netwerk heeft opgericht voor het conservatief behandelen en begeleiden van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden? Je maakt nu deel uit van dit netwerk en mogelijk begeleid je al patiënten met etalagebenen? In dit artikel worden de scholingseisen van Claudicationet voor je op een rijtje gezet en wordt de belangrijke rol van motiverende gespreksvoering voor de fysio-/oefentherapeut beschreven.

Scholingseisen Claudicationet

Claudicationet heeft voor zijn leden een programma van eisen opgesteld teneinde de competenties van de aangesloten leden te borgen. Dit programma bestaat uit vier fasen: rood, wit, blauw en oranje. De eerste drie fasen, rood, wit en blauw, duren een jaar en bevatten minimaal 15 uren scholing, ook wel SBU genoemd. SBU staat voor ‘studiebelastingsuren’ waarmee meestal het aantal uren wordt bedoeld die je aan scholing en voorbereiding besteedt. Volg je meer uren relevante scholing in een fase/jaar dan kun je deze helaas niet meenemen naar een volgend jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere therapeut die is aangesloten bij CN in de vierde fase beland: fase oranje. Deze fase is 3 jaar lang en bestaat eigenlijk ook nog uit een tweede fase oranje die ook 3 jaar lang is. In fase oranje mag je jezelf ‘specialist perifeer arterieel vaatlijden’ noemen.

Hieronder in het kort de scholingsaspecten en eisen in fase rood, wit en blauw en de plaats van motiverende gespreksvoering daarbinnen.

  • Rood. In deze fase volg je 15 uur relevante scholing; duur 1 jaar.
  • Wit. In fase wit volg je opnieuw 15 uur relevante scholing, duur 1 jaar. In deze fase is het volgen van de zogenaamde driedaagse scholing Motiverende gespreksvoering verplicht.
  • Blauw: In deze fase volg je opnieuw 15 uur relevante scholing.

Claudicationet heeft voor de scholing Motiverende gespreksvoering een aantal eisen opgesteld. De driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering van Viaperspectief voldoet aan deze eisen. Na afloop ontvang je een certificaat dat je kunt uploaden naar je portfolio. Een compleet overzicht van alle eisen met betrekking tot je lidmaatschap vind je op de site van CN.

Wat maakt dat Claudicationet een cursus Motiverende gespreksvoering verplicht stelt?

Patiënten met etalagebenen hebben een gezondheidsprobleem dat het gevolg is van hun leefstijl. Vrijwel altijd spelen gewoontes/gedragingen zoals roken, te weinig bewegen en slechte voeding een rol. Het veranderen van dergelijke gewoontes is verre van gemakkelijk. Vaak willen de patiënten best iets aan hun leefstijl doen maar lukt het hen niet zo 1-2-3 hun gedrag te veranderen en zien ze op tegen de moeite en energie die het hen kost. Motiverende gespreksvoering is een benadering die zich richt op juist deze lastige veranderingen. Het probeert de eigen motivatie van de persoon te vergroten.

Zoals je waarschijnlijk wel bekend is, bestaat gesuperviseerde looptherapie ook uit een dergelijke lastige verandering, namelijk: stevig doorlopen en daarbij niet stoppen op het moment dat je dat gewend bent (als er pijn ontstaat) maar juist even doorgaan. Dat gaat natuurlijk enorm tegen iemands gevoel en verstand in! Ook een lastige verandering die flink aanspraak maakt op de eigen motivatie van de patiënt. Ook hier lijkt motiverende gespreksvoering dus een gewenste benadering.

Reacties zijn gesloten.