Chronisch ZorgNet en Motiverende gespreksvoering

Je hebt je aangesloten bij Chronisch ZorgNet (CZN), de organisatie die een landelijk netwerk heeft opgericht voor het conservatief behandelen en begeleiden van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV, ook wel etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen. Bewegen en leefstijl zijn speerpunten van CZN. Je maakt nu deel uit van dit netwerk en mogelijk begeleid je al patiënten met bijvoorbeeld etalagebenen? In dit artikel worden de scholingseisen van CZN voor je op een rijtje gezet en wordt de belangrijke rol van motiverende gespreksvoering voor de fysio-/oefentherapeut beschreven.

Scholingseisen Chronisch ZorgNet

Motiverende gespreksvoering is een belangrijke cursus om te volgen in verband met je lidmaatschap bij chronisch zorgnet

Chronisch ZorgNet heeft voor zijn leden een programma van eisen opgesteld teneinde de competenties van de aangesloten leden te borgen. Dit programma bestaat uit vier fasen: rood, wit, blauw en oranje. De eerste drie fasen, rood, wit en blauw, duren een jaar en bevatten minimaal 15 uren scholing, ook wel SBU genoemd. SBU staat voor ‘studiebelastingsuren’ waarmee meestal het aantal uren wordt bedoeld die je aan scholing en voorbereiding besteedt. Volg je meer uren relevante scholing in een fase/jaar dan kun je deze helaas niet meenemen naar een volgend jaar.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere therapeut die is aangesloten bij CZN in de vierde fase beland: fase oranje. Deze fase is 3 jaar lang en bestaat eigenlijk ook nog uit een tweede fase oranje die ook 3 jaar lang is. In fase oranje mag je jezelf ‘specialist perifeer arterieel vaatlijden’ noemen.

Hieronder in het kort de scholingsaspecten en eisen in fase rood, wit, blauw en oranje en de plaats van motiverende gespreksvoering daarbinnen.

  • Rood: in deze fase volg je 15 uur relevante scholing; duur 1 jaar.
  • Wit: in fase wit volg je opnieuw 15 uur relevante scholing, duur 1 jaar. In deze fase is het volgen van de zogenaamde driedaagse scholing Motiverende gespreksvoering verplicht. Onze driedaagse training levert je al 30 punten op (ook in diverse KNGF specialisten registers!).
  • Blauw: in deze fase volg je opnieuw 15 uur relevante scholing.
  • Oranje: in het eerste deel van deze fase volg je de tweedaagse vervolgtraining Motiverende gespreksvoering.

Chronisch ZorgNet heeft voor de scholing Motiverende gespreksvoering een aantal eisen opgesteld. Onze driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering en tweedaagse vervolg training Motiverende gespreksvoering voldoen aan deze eisen. Na afloop ontvang je een certificaat dat je kunt uploaden naar je portfolio. Een compleet overzicht van alle eisen met betrekking tot je lidmaatschap vind je op de site van CZN zelf.

Wat maakt dat Chronisch ZorgNet een cursus Motiverende gespreksvoering verplicht stelt?

Patiënten met chronische gezondheidsproblemen hebben een gezondheidsprobleem dat vaak het gevolg is van hun leefstijl. Vrijwel altijd spelen gewoontes/gedragingen zoals roken, te weinig bewegen en slechte voeding een rol. Het veranderen van dergelijke gewoontes is verre van gemakkelijk. Vaak willen de patiënten best iets aan hun leefstijl doen maar lukt het hen niet zo 1-2-3 hun gedrag te veranderen en zien ze op tegen de moeite en energie die het hen kost. Motiverende gespreksvoering is een benadering die zich richt op juist deze lastige veranderingen. Het probeert de eigen motivatie van de persoon te vergroten.

Zoals je waarschijnlijk wel bekend is, bestaat gesuperviseerde looptherapie ook uit een dergelijke lastige verandering, namelijk: stevig doorlopen en daarbij niet stoppen op het moment dat je dat gewend bent (als er pijn ontstaat) maar juist even doorgaan. Dat gaat natuurlijk enorm tegen iemands gevoel en verstand in! Ook een lastige verandering die flink aanspraak maakt op de eigen motivatie van de patiënt. Ook hier lijkt motiverende gespreksvoering dus een gewenste benadering.

Daarnaast is verandering van leefstijl vaak aan de orde. En ook dat is niet gemakkelijk. Het vraagt een gedragsverandering die ingrijpend is. En motivatie is daarbij cruciaal! Naast scholingen op het gebied van motiverende gespreksvoering bieden we je ook veel scholingen op het gebied van leefstijl. Denk aan de verkorte opleiding tot leefstijlcoach die je de mogelijkheid biedt om de gecombineerde leefstijl interventie GLI aan te gaan bieden. Of denk aan de cursus slaaptherapie of de verdiepingscursus voeding en leefstijl.

Reacties zijn gesloten.