Erkenning GLI programma’s bekend

Sinds enkele dagen is bekend welke GLI programma’s, programma’s voor de zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie, erkenning hebben verkregen door het RIVM en het Zorginstituut. Het gaat om de programma’s CooL, SLIMMER en De Beweegkuur. Erkenning houdt in dit geval in dat het RIVM aangeeft dat de effectiviteit van deze programma’s voldoende is om door zorgverzekeraars vergoed te gaan worden. De zorgverzekeraar zal vervolgens aangeven welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.

Voor de uitvoering van de GLI’s is structureel € 9 miljoen gereserveerd in de jaren vanaf 2020. In het eerste jaar is dit € 6,5 miljoen. In dit artikel meer informatie over deze programma’s.

Erkenning GLI voor CooL

CooL heeft een duur van 2 jaar en bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken door de leefstijlcoach over de leefstijl van de patient: voeding, beweging, slaap, stress en ontspanning
Het basisprogramma met 8 groepssessies gedurende 8 maanden heeft de volgende onderdelen:

 • Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
 • Sessie 2: Kom in beweging
 • Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
 • Sessie 4: Slapen & ontspanning
 • Sessie 5: Gezond leven is plannen
 • Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
 • Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
 • Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Het zogenaamde onderhoudsprogramma dat daarna volgt bestaat uit opnieuw 8 groepssessies voor verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden, gedurende 16 maanden.

 • Sessie 1: Wat is je doel?
 • Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
 • Sessie 3: Voeding
 • Sessie 4: Je energiehuishouding
 • Sessie 5: Time management
 • Sessie 6: Succesvolle verandering
 • Sessie 7: Informatie overload
 • Sessie 8: Op eigen voet verder

Naast bovenstaande 8 groepsbijeenkomsten in beide fases bevatten het basisprogramma en het onderhoudsprogramma telkens 4 individuele gesprekken, intake en afrondend gesprek zijn hier onderdeel van. De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. Voor de individuele gesprekken geldt dat de in- en outtake 60 minuten duren en tussenliggende individuele gesprekken elk 45 minuten.

Voor het uitvoeren van het CooL programma is een licentie nodig. Deze licentie wordt verkregen door een instructie van een dagdeel. Kosten hiervan zijn € 302,50 (incl btw) per deelnemer. Deelnemen aan deze instructie kan zodra je aantoonbaar beschikt over de competenties van leefstijlcoach, niet eerder. Omdat het AGB systeem nog niet is ingericht hiervoor is mogelijk een certificaat van gevolgde opleiding toereikend. Scholingen worden volop aangeboden via deze site.

Na de startinstructie te hebben gevolgd krijg je een licentie voor het uitvoeren van het CooL programma, deze kost € 302,50 (incl. btw) per jaar. Als licentiehouder is het verplicht deel te nemen aan de zgn. resultaatmeting door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Momenteel is deze meting nog in ontwikkeling.

GLI erkenning voor SLIMMER

SLIMMER is een GLI programma dat in de afgelopen jaren is onderzocht in het oosten van Nederland. Het programma duurt 2 jaar en bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van 6 maanden en een vervolg hierop in de vorm van een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Er wordt gewerkt met individuele en groepsbijeenkomsten die worden uitgevoerd door een leefstijlcoach en bijvoorbeeld een fysiotherapeut en diëtist. Ook is er samenwerking met lokale beweegprofessionals omdat bewegen in lokaal beweegaanbod vaak inzet is.

In de eerste 6 maanden bestaat het programma uit:

 • Voedingsprogramma – intake en ten minste 3 individuele consulten, plus één groepsbijeenkomst, eindgesprek na 6 maanden
 • Beweegprogramma – intake en individueel beweegprogramma, wekelijks één groepsles van 1 uur, eindgesprek na 6 maanden
 • In de vijfde maand maakt de buurtsportcoach kennis met de beweeggroep en vertelt over mogelijkheden in de wijk/gemeente. Het ‘casemanagement’ is in handen van de huisartsenpraktijk. Deze neemt na 1 maand en na 5 maanden contact op met de deelnemer.

Na deze 6 maanden volgt een onderhoudsprogramma van 18 maanden.

 • de buurtsportcoach begeleidt de deelnemers naar lokaal beweegaanbod gedurende 6 maanden.
 • na 3 maanden is er een terugkombijeenkomst met de groep begeleidt door de voedings- en beweegprofessionals en evt. de buurtsportcoach.
 • na 6 maanden is er opnieuw een dergelijke groepsbijeenkomst
 • dan volgt als onderdeel van het onderhoudsprogramma een uitstroomprogramma van 12 maanden:
 • in maand 12, 15, 18 en 21: individueel terugkommoment in de huisartsenpraktijk
 • na 24 maanden: afsluitend individueel terugkommoment in de huisartsenpraktijk

Het is op dit moment niet duidelijk wat er nodig is om SLIMMER te mogen uitvoeren. Ook is nog niet duidelijk of er sprake is van een licentie.

Erkenning GLI voor een oude bekende: De Beweegkuur

De Beweegkuur, jaren geleden bijna geimplementeerd onder het motto ‘bewegen op recept’,  wordt altijd uitgevoerd door een team. Dit team zal meestal bestaan uit:

 • Leefstijlcoach
 • Beweegprofessional
 • Voedingsprofessional
 • een BeweegKuur-instructeur
 • Eventueel een projectleider

De leefstijlcoach coordineert in principe de uitvoering van de Beweegkuur. De huisarts verwijst de patienten, zonder verwijzing is vergoeding van een GLI namelijk niet mogelijk. De leefstijlcoach kan ook de beweegprofessional zijn, de praktijkondersteuner of de voedingsprofessional.

De beweegkuur duurt twee jaar. In het eerste jaar zijn de onderdelen:

 • doorverwijzing door de huisarts
 • Intake en 7×30 minuten individuele begeleiding door de leefstijlcoach
 • een individueel beweegplan, 2x 60 minuten groepsbijeenkomst, introductie van beweegkuurinstructeur en begeleidin naar lokaal beweegaanbod door de beweegprofessional
 • individueel voedingsplan en 3×60 minuten groepsbijeenkomsten door de voedingsprofessional

In het tweede jaar, de onderhoudsfase, zijn de onderdelen:

 • 5x 30 minuten begeleiding en eindgesprek door de leefstijlcoach
 • begeleiding bij terugval en bij lokaal beweegaanbod door BeweegKuur-instructeur
 • 3×60 minuten groepsbijeenkomst door de voedingsprofessional

Het team dat de bijeenkomsten verzorgt bestaat in ieder geval uit twee personen: de fysiotherapeut/oefentherapeut en de voedingsspecialist/dietist.

Als je de Beweegkuur wilt gaan implementeren dan is het verplicht hiervoor als team een scholing te volgen: leefstijlcoach, beweegprofessional, voedingsprofessional en lokale sport- en beweegaanbieders. Deze scholing omvat 1 dagdeel en kost voor het hele team € 595,- (btw vrij). Na het volgen van de scholing worden de professionals die de beweegkuur uitvoeren geregistreerd in het registratiesysteem van Huis voor Beweging. Omdat Huis voor Beweging eigenaar is van het produkt ‘de Beweegkuur’ is hieraan niet te ontkomen.

In het verleden is ook sprake geweest van de Beweegkuur en zijn scholingen gegeven. Als je deze scholing in het verleden hebt gevolgd krijg je helaas geen vrijstelling voor de huidige verplcihte scholing. Na de scholing ontvang je een licentie. Deze licentie kost jaarlijks € 302,50 (incl btw) per jaar. Inschrijving voor deze scholingen gaat telefonisch via het Huis voor beweging.

Opleiding tot leefstijlcoach

Als fysio- of oefentherapeut is het mogelijk een GLI te gaan aanbieden. Hiervoor zijn aanvullende competenties nodig. Volg onze scholingspagina ‘opleiding leefstijlcoach‘ om hiervan op de hoogte te blijven of schrijf in op de speciale GLI nieuwsbrief, dan brengen we u bij nieuws automatisch op de hoogte.

Schrijf hier in en we houden je op de hoogte van de GLI en de cursus Leefstijlcoaching

* indicates required

Reacties zijn gesloten.