Geintegreerde thuiszorg met fysiotherapeuten

In dit artikel wordt ingegaan op zogenaamde ‘geintegreerde thuiszorg met fysiotherapeuten’. Maar eerst kijk ik met u naar het ‘grotere geheel’, de maatschappij.

De zorg verandert. Dat klinkt als een overheidscampagne….en dat is het ook. Door veranderingen in de maatschappij, de zorg en in het beleid van de overheid vindt een transitie plaats. Verschillende partijen werken met elkaar samen om deze transitie goed te laten verlopen. Dit vraagt veel van professionals, van lokale en regionale overheid en niet het minste van burgers zelf.

Een belangrijke ontwikkeling die in deze transitie wordt versneld is dat ouderen en chronisch zieken langer thuis blijven wonen. De klassieke vorm van ondersteuning voor deze groep verandert ook. Niet alle hulp en ondersteuning voor de thuiswonende is meer vanzelfsprekend. Consequentie is dat ook van professionals andere dingen worden verlangd.

Geïntegreerde thuiszorg

Voor zorg die wordt geboden aan de thuiswonende ouderen is geïntegreerde thuiszorg meer dan ooit noodzakelijk. Geïntegreerde thuiszorg is thuiszorg door een team van verschillende professionals en ‘niet-professionals’. Allen werken zo nauw mogelijk met elkaar samen met uiteindelijk als doel ‘integrale thuiszorg’.

Integrale thuiszorg houdt in dat: “….de zorg zich op de volle breedte van de vraag richt, waarbij niet de aandoening, maar de mens in zijn sociale omgeving centraal staat” (bron: rapport ‘Integrale zorg in de buurt‘). Hierbij zijn vaak verschillende disciplines betrokken waaronder de fysiotherapeut. Het gaat hierbij zowel om cure als care.

Een belangrijk streven is een optimale kwaliteit van leven, zelfmanagement, veilig thuis wonen en adequate (belasting van) mantelzorg.

In dit alles is mobiliteit natuurlijk zeer belangrijk. Iemand die thuis woont en goed ‘uit de voeten kan’ is beter in staat om voor zichzelf te zorgen. En daar is het immers allemaal om begonnen.
Dus geintegreerde thuiszorg met fysiotherapeuten is meer dan gewenst!

Geïntegreerde thuiszorg met fysiotherapeuten

Geïntegreerde thuiszorg is niet nieuw. In een eerder artikel schreef ik al over thuiszorg-fysiotherapie zoals die 20 jaar terug in Engeland ontstond. Geintegreerde thuiszorg voor fysiotherapeuten is in Nederland wel betrekkelijk nieuw. Voor menig fysiotherapeut betekent het anders denken en anders doen. Zij worden geconfronteerd met complexere gezondheidsproblemen wat eisen stelt aan het klinisch redeneren.

Maar mogelijk nog belangrijker is dat geintegreerde thuiszorg een goede samenwerking vraagt met andere professionals, met organisaties die zich bezighouden met welzijn, sportverenigingen, sociaal werk, gemeente en ga zo maar door. Wijkgericht samenwerken dus.

Ook blijkt dat je als professional in de thuiszorg ‘van alle markten’ thuis moet zijn. Op het gebied van zorg en gezondheid is het goed bijvoorbeeld het e.e.a. te weten van voeding en medicatie. Maar daarnaast moet je over de grenzen durven kijken naar welzijn en sociale verbanden.
Fysiotherapeut voor ouderen en chronisch zieken in de wijk: uitdagend en afwisselend. En de komende decennia niet weg te denken.

Reacties zijn gesloten.