2015, het jaar van…..de veranderingen in de zorg

Het nieuwe jaar is gestart, 2015 is een feit. Wat gaat er dit jaar gebeuren…..? Niemand die het weet natuurlijk. Traditie is dat aan het begin van het jaar een thema gekozen wordt dat centraal staat. Zo kenden we in het verleden ‘het jaar van de ouderen’ (in 1999) en ‘het jaar van de vrouw’ (in 1975).

Een klein overzicht van deze thema’s voor 2015 stond dit weekend op de site van de NOS. 2015 zou volgens dit bericht het internationale ‘jaar van het Licht’ worden. Andere mogelijkheden zijn, volgens hetzelfde bericht:

  • het jaar van de Bodem
  • het jaar van de groene Vrijwilliger
  • het jaar van de ruimte
  • Vincent van Goghjaar

In ieder geval is zeker dat 2015 een aantal cruciale gebeurtenissen zal kennen zoals de start van de Tour de France, de eerste kamerverkiezingen en die van de Provinciale staten, de viering van het 200 jarig bestaan van het koninkrijk der Nederlanden en meer.

Wat meer? Een belangrijk thema ontbreekt: de zorg. Naar mijn idee wordt 2015 het jaar van de ‘veranderingen in de zorg‘. De langdurige zorg gaat namelijk ingrijpend veranderen. Op een manier die past binnen de ‘participatie maatschappij’, volgens het kabinet. Natuurlijk is deze verandering niet van gisteren en al jaren geleden ingezet. Maar toch, in dit jaar veranderen zaken definitief en bij wet. Weet u wat u allemaal staat te veranderen?

Veranderingen in de zorg

Allereerst veranderen zaken binnen de WMO. De gemeente, die deze wet uitvoert, staat voor de taak om zelfredzaamheid en participatie van cliënten op een passende wijze te ondersteunen vanuit deze wet. Huishoudelijke hulp, PGB en voorzieningen blijven mogelijk. Wel wordt kritisch gekeken naar wat de client zelf nog kan.

Ook zetten gemeenten sociale wijkteam in of stimuleren het ontstaan hiervan. Hulpverleners zullen vaker met dergelijke teams te maken krijgen. Zeker bij ouderen en chronisch zieken.

sociale wijkteams
Ouderen en chronisch zieken blijven langer thuis wonen. Zij zullen thuis meer zorg nodig hebben. De wijkverpleegkundige, die uit de zorgverzekeringswet gefinancierd wordt, zal een spil-functie gaan spelen in deze zorg. De lijnen tussen zorg (zoals de wijkverpleegkundige en de fysiotherapeut) en welzijn (zoals het sociale wijkteam) zullen de komende jaren gaan vervagen. Samenwerken binnen de zorg en tussen zorg en welzijn wordt daarmee belangrijker.
 
Wat betekent dit voor de fysiotherapeut? De veranderingen in de zorg betekenen een kans voor fysiotherapeuten. In onze cursus ‘Fysiotherapie in de thuiszorg’ leert u alles over deze kansen. Het betekent wel dat u de mouwen zult moeten opstropen. Maar als u daar niet bang voor bent dan is dit populair gezegd ‘een nieuwe markt’.
 
2015 wordt dus het jaar van de veranderingen in de zorg….ook voor fysiotherapeuten.
En o ja, bovenal hoop ik voor een ieder, en wens het u toe: een gezond en gelukkig 2015. Ik zou het bijna vergeten…..

Reacties zijn gesloten.