Motiverende gespreksvoering ….. voor o.a. manueeltherapeuten

de Gespreksacademie®

‘Motiveren gespreksvoering voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten’ is een cursus die gaat over het professionele gesprek tussen jou, als gespecialiseerd fysiotherapeut, en de patiënt met musculoskeletale pijnklachten. De rol van ‘hands-off’ werken staat centraal, als aanvulling en versterking op het ‘hands-on’ werken.

Motivatie en pijn zijn bijzonder sterk aan elkaar ‘verbonden’. Het lijkt daarom logisch dat motiverende gespreksvoering, dat gericht is op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, een effectieve gespreksstijl is in situaties waarbij (persisterende) pijn een rol speelt. En dat is zonder meer het geval!

Bij pijn spelen ziektepercepties van de patiënt veelal een belangrijke rol, zeker bij aanhoudende klachten. Menig therapeut weet dat de ziektepercepties het gedrag van de patiënt sterk beïnvloeden. En geeft juist daarom veel uitleg aan de patient.
Het is alleen de vraag of het, op een traditionele wijze geven van uitleg, wel zo effectief is. In de cursus leer je hoe dit effectiever kan en ook zodanig dat je daarmee intrinsieke motivatie opbouwt bij de patiënt.

Motiverende gespreksvoering en pijn

Ambivalentie is een belangrijk concept uit de motiverende gespreksvoering. Ambivalentie komt voor bij veel, zo niet alle, patiënten met pijn. ‘Gewoon’ uitleg geven aan de patiënt dat een beweging maken met het pijnlijke lichaamsdeel geen kwalijke gevolgen zal hebben is vaak niet effectief. De ervaring van pijn dringt zich namelijk dermate sterk op dat de patiënt de uitleg al weer snel zal vergeten. Maar hoe dan wel? Door de kennis en kunde uit de Motiverende gespreksvoering zal je beter in staat zijn je patiënten met pijn te motiveren. Zodoende dat duurzame gedragsverandering veel waarschijnlijk wordt!

Misschien interessant om te weten: motiverende gespreksvoering wordt steeds belangrijker in de wereld van de fysiotherapie. In alle musculoskeletale domeinen komt het meer en meer terug. Zo heeft de IFOMT het opgenomen in zijn ‘educational standards’ en gebruikt Peter O’Sullivan het in zijn ‘cognitive functional therapy‘. Ook Ben Cormack, een bekend sportfysiotherapeut, werkt vanuit principes van motiverende gespreksvoering. Zijn blog is zeer de moeite waard!

Uiteindelijk staat het effectiever worden als therapeut centraal. Want wat is de consequentie als patiënten jouw advies niet opvolgen, hun oefeningen niet doen en niet durven te bewegen omdat zij denken dat de pijn die zij voelen dient te worden vermeden? Dan is jouw behandeling uiteindelijk niet effectief of, in het beste geval, minder effectief. Motiverende gespreksvoering helpt jou je patiënt te motiveren wél zijn gedrag te veranderen en doet dat op een menselijke, respectvolle en evidence based manier.

Cursusprogramma

Het programma van de cursus ‘Motiveren gespreksvoering voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten’ besteedt aandacht aan de volgende thema’s en vraagstellingen:

  • Wat is intrinsieke (of autonome) motivatie?
  • Wat is ambivalentie en op welke manier is dit verbonden met intrinsieke motivatie?
  • Welke rol speelt ambivalentie in het gedrag van de patiënt met persisterende pijn?
  • Wat is de relatie tussen pijn en motivatie?
  • Hoe zijn ziektepercepties en motivatie bij patiënten aan elkaar gelinkt?
  • Hoe verken ik de ziektepercepties van de patiënt: wat zegt de patiënt daar eigenlijk over en wat bedoelt hij daar mee?
  • Hoe kan ik invloed uitoefenen op ziektepercepties van de patiënt en daarbij zijn intrinsieke motivatie beïnvloeden?
  • In welke communicatieve vaardigheden ben ik goed en aan welke moet ik nog ‘werken’?
  • Hoe kan ik ambivalentie bij een patiënt onderzoeken en veranderen?
  • Hoe bouw ik intrinsieke motivatie voor een actievere levensstijl bij de patiënt op?

Voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten wordt telkens gewerkt met herkenbare casuïstiek uit de specifieke beroepspraktijk waarin de complexiteit musculoskeletale pijn terugkomt.

Cursusdata Motiverende gespreksvoering

Momenteel is deze cursus nog niet gepland. Als je geïnteresseerd bent in de cursus, laat hieronder dan je naam en emailadres achter. We brengen je dan vrijblijvend op de hoogte van cursusdata zodra deze worden gepland.


Accreditatie is bij het KNGF aangevraagd voor manueel-, sport- en bekkenfysiotherapeut. Accreditatie voor het Keurmerk Fysiotherapie is verleend voor 30 punten. Ook voor andere (para)medici is deze cursus geschikt en is accreditatie verkregen voor 30 punten bij ADAP (Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck).

De cursusprijs is vastgesteld op € 695,- uitgaande van een volledig verzorgde cursus. Dus koffie/thee, een goede en uitgebreide lunch of diner en uiteraard al het cursusmateriaal is inclusief. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden en de cursusvoorwaarden van toepassing.

Voor fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij Claudicationet is het volgen van deze cursus passend bij de verplichting voor het volgen van een driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering in fase wit of blauw.

Incompany

De cursus Motiverende Gespreksvoering die Viaperspectief heeft ontwikkeld is ook als incompany training te volgen. Voor een praktijk, een zorggroep of een (multidisciplinair) team in een revalidatiecentrum een nuttig en leerzaam traject.
Wil je een traject op maat? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Informeer vrijblijvend.