Cursus Fysiotherapie in de thuiszorg

In de cursus Fysiotherapie in de thuiszorg staat de fysiotherapeutische zorg voor ouderen en chronisch zieken die thuis wonen centraal. Een mooi cursustraject dat u helpt u te ontwikkelen in uw beroepsinhoudelijk handelen en daarnaast in het samenwerken, organiseren en netwerken rond de zorg voor ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie.

Thuiszorg fysiotherapie neemt momenteel een vlucht doordat het vaak functioneler, effectiever en efficiënter is om patiënten thuis te helpen dan hen naar de praktijk te laten komen en daar allerlei oefeneningen te laten doen. De complexiteit van gezondheidsproblemen van ouderen is groot. Co-morbiditeit en multi-morbiditeit maakt het noodzakelijk goed op de hoogte te zijn van verschillende ziektebeelden. In het klinisch redeneren komt deze complexiteit terug en ontstaan ingewikkelde situaties. Ook het bekende ‘better in – better out‘ principe krijgt toepassing in de thuissituatie, bijvoorbeeld bij gewrichtsvervangende operaties aan de heup of knie.
In uw werk als fysiotherapeut in de thuissituatie van de patiënt komt u natuurlijk in aanraking met veel andere disciplines. Samenwerken met anderen is dus cruciaal. U heeft inzicht nodig in wat andere discipline’s doen en waar hun kracht ligt. Ook dient u een goed overzicht te hebben van wat er speelt in uw regio en wie potentiële samenwerkingspartners zijn. En wat kunt u verwachten van bijvoorbeeld uw gemeente? Enige achtergronden over het ‘ontstaan’ van thuiszorg fysiotherapie lees u in het artikel: fysiotherapie in de thuiszorg.

Programma cursus Fysiotherapie in de thuiszorg

Het programma van de cursus ‘Fysiotherapie in de thuiszorg’ is eind 2016 grondig herzien op basis van ontwikkelingen in de zorg en wensen van cursisten. Zo omvat het nu de volgende onderwerpen:

  • problematiek rond thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking, kwetsbaarheid en verminderde zelfredzaamheid
  • integraal werken als fysiotherapeut met patiënten met chronische ziekten zoals COPD, Arthrose, Parkinson, Alzheimer, multimorbiditeit, etc.
  • samenwerking met ergotherapeut en diëtist
  • wijkgerichte samenwerking
  • de WMO en samenwerking met de gemeente; gezondheid in de wijk
  • ondersteunen van zelfmanagement en autonomie
  • dementie in de thuissituatie – inzichten vanuit de ‘breinwetenschappen’
  • valrisico en valpreventie
  • ondersteunen van de mantelzorger

De opleiding thuiszorg fysiotherapie wordt uitgevoerd door experts uit het vakgebied van de fysiotherapie in de thuiszorg: naast fysiotherapeuten ook door een ergotherapeut, diëtiste, experts en Cursus Fysiotherapie in de thuiszorgadviseurs uit (gemeentelijk) beleid en bestuur. Docenten zijn ondermeer Theo Eikholt (docent en fysiotherapeut bij Beter Thuis in Oss), Cor Langedijk (voormalig fysiotherapeut en expert op het gebied van o.a. WMO), Gerrold Verhoeks (projectleider/adviseur) en Vincent Kortleve (fysiotherapeut en MA Psych).
Het is een 5-daags programma verdeeld over een kleine 4 maanden. Tijdens de cursus wordt u geprikkeld zelf met de materie aan de slag te gaan en wordt u ondersteund in het opzetten van de ’thuiszorg fysiotherapie’ in uw verzorgingsgebied.

Veel andere fysiotherapeuten volgden de cursus de afgelopen jaren. Keer op keer waren zij zeer enthousiast over het programma en de docenten.

Helaas is de accreditatie voor deze cursus verlopen. We overwegen met een herzien programma deze cursus opnieuw te gaan aanbieden. Hou onze website in de gaten voor nieuwe data.