Thuiszorg fysiotherapie

Thuiszorg fysiotherapie

Thuiszorg fysiotherapie: fysiotherapie in de thuissituatie van ouderen en chronisch zieken. Het lijkt een nieuwe trend. Maar is het nu een hype of ‘gaat het werkelijk ergens over’? Daarover gaat dit artikel.

Thuiszorg fysiotherapie komt eigenlijk uit Engeland. Daar kent men de zogenaamde ‘community care’: het is de engelse visie op zorg voor ouderen en chronisch zieken. Met community care streeft men naar het behandelen en verzorgen van mensen in hun thuissituatie (en dus niet in een instituut). Het werd breed ingevoerd in de gezondheidszorg in Engeland tijdens de regering Thatcher in midden jaren tachtig. In feite was het deels ingegeven door bezuinigingen maar uiteindelijk bleek het naast een kostenreductie ook andere voordelen op te leveren, ondermeer voor de cliënten zelf. Inmiddels is dit een internationaal begrip geworden en kent bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam een lectoraat ‘Community Care‘. Goede zorg en behandeling in de thuissituatie resulteert in grotere zelfredzaamheid, meer veiligheid en ouderen die gelukkige zijn doordat zij in hun vertrouwde woonomgeving ‘oud’ worden.

Thuiszorg fysiotherapie in Nederland

In Nederland is versterking en verbreding van de thuiszorg sinds ongeveer 2005 gaande. In 2009 versnelde deze ontwikkeling zich door ondermeer een rapport van de Gezondheidsraad en door initiatieven van Buurtzorg Nederland. De raad adviseerde de focus te leggen op zelfredzaamheid van ouderen, mede vanwege de vergrijzing van de samenleving en de daarmee gepaard gaande kosten. Inmiddels is ook het beleid van de regering: minder zorginstellingen voor ouderen en chronisch zieken, langer zelfstandig thuis blijven wonen, versterking van zelfmanagement en autonomie in de thuissituatie. Deze focus benadrukt het belang van het systematisch inzetten van fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de thuissituatie. Multidisciplinaire samenwerking ligt voor de hand. De huisarts wordt hierin nog altijd gezien als de spin in het web: ‘de casemanager’.

Het langer thuiswonend van ouderen en chronisch zieken heeft natuurlijk allerlei consequenties. Veel ouderen lijden aan meerdere ziektes en/of aandoeningen. Deze beïnvloeden elkaar vaak op een bijzondere wijze. Deze multimorbiditeit maakt de zorg voor deze groep er vaak niet eenvoudiger op. Duidelijk is ook dat samenwerken een belangrijk aspect is. Lastig hierbij is dat de zorgverleners elkaar bewust en gericht moeten ‘opzoeken’ om te kunnen overleggen en er moet goed nagedacht worden over hoe de samenwerking efficiënt kan verlopen.

Hieronder nog even de belangrijkste consequenties op een rijtje:

  • multimorbiditeit is eerder regel dan uitzondering
  • zorgverlening complexer
  • samenwerken van verschillende zorgprofessionals is essentieel
  • coördinerende rol/casemanger huisarts wordt belangrijker en ook zwaarder
  • zorg is vaak effectiever want deze sluit beter aan bij de behoeften van de patiënt
  • grotere autonomie van de patient

De rol van de fysiotherapeut in het team van professionals rond de patiënt gaat natuurlijk vooral in op bewegen en mobiliteit. Bij Thuiszorg fysiotherapie moet u denken aan:

  • ondersteuning geven in dagelijkse activiteiten zoals transfers zodat de patiënt veilig thuis kan blijven wonen
  • reactiveren bij inactiviteit
  • valrisico-inventarisatie en valpreventie
  • revalidatie thuis na ziekenhuisopname

Thuiszorg fysiotherapie; het is niet meer weg te denken uit de zorg in Nederland!

Reacties zijn gesloten.