Bibo en thuiszorg fysiotherapie

Better in – better out, BiBo en thuiszorg fysiotherapie is een kans voor de fysiotherapie in het algemeen en voor de eerstelijns (thuiszorg) fysiotherapeut in het bijzonder. Er is namelijk toenemend bewijs dat fysiotherapie in de thuissituatie effectiever is en door de veranderingen in de zorg vaker wordt ingezet. En er is bewijs dat BiBo de zorg goedkoper en effectiever maakt. Dat is 1 + 1 = 3. Toch?

Wat is Bibo – better in better out en wat is het nut?

Het idee achter Bibo is eenvoudig: hoe fitter iemand is hoe beter iemand herstelt. Vooral bij grotere operatieve ingrepen is dit van belang omdat daardoor het aantal ligdagen in het ziekenhuis en de hoeveelheid complicaties wordt teruggedrongen. Het idee schijnt te komen van Nico van Meeteren, dat geeft althans de website Zorgvoorinnoveren.nl aan. Hij bedacht in 2005 dat deze eenvoudige gedachte weleens zou kunnen kloppen en legde daarmee de kiem voor BiBo en thuiszorg fysiotherapie.
In twee tot vier weken worden vooral fragiele of kwetsbare ouderen getraind zodat zij een betere lichamelijke conditie hebben. Bibo is uiteindelijk vooral bekend geworden door de publicaties van TNO en natuurlijk door het proefschrift van Erik Hulzebos. Hulzebos onderzocht patiënten die grote hartoperaties ondergingen, bekeek welke risico’s deze patiënten liepen en stelde vast dat trainen voor de ingreep voordelen had. Hij haalde indertijd met zijn onderzoek zelfs de landelijke pers!

Wanneer BiBo?

Bibo heeft vooral nut bij ouderen en kwetsbaren die een matige conditie hebben ter voorbereiding op een operatieve ingreep. Dat kan een borst of buikoperatie zijn maar ook grote orthopedische ingrepen zoals een nieuwe heupprothese of knieprothese. TNO doet onderzoek naar welke doelgroepen nog meer baat hebben bij een dergelijke aanpak en probeert natuurlijk het rendement (ook financieel) en voordeel van Bibo in de thuiszorg fysiotherapie te onderzoeken. Een overzicht daarvan vind u hier.

Bibo thuiszorg fysiotherapie

Een overzicht met de belangrijkste gegevens uit het onderzoek naar Bibo bij hartoperaties is te lezen in deze factsheet van Zonmw.
In het verleden werd vaak in onderzoek aangegeven dat het pre-operatief trainen voor een THP of TKP niet nuttig was. In een recent advies van het KNGF wordt echter aangegeven dat Bibo in de thuiszorg fysiotherapie effectief kan zijn en daarmee aan te bevelen is, zeker bij kwetsbare ouderen.

BiBo en thuiszorg fysiotherapie

Kern van thuiszorg is natuurlijk zorg voor de oudere in en rond zijn thuissituatie zodat hij of zij langer thuis kan blijven wonen en minder aanspraak hoeft te maken op zorg uit de tweede en derde lijn. Door Bibo in de thuiszorg fysiotherapie toe te passen ontstaat een dubbel voordeel. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat trainen in de thuissituatie beter werkt dan trainen in het ziekenhuis. Ook kunnen partner en familie beter bij de training worden betrokken waardoor deze een stimulerende rol kunnen spelen in de weken van training. Het vergt natuurlijk enige creativiteit van de fysiotherapeut in kwestie vanwege het ontbreken van een keur aan trainingsfaciliteiten. Maar het is mogelijk. Een andere complicerende factor kan zijn het motiveren van de patiënt. Want deze moet natuurlijk wel dagelijks aan de slag ook als de fysiotherapeut niet bij hem op bezoek komt. En dat vergt motivatie van de oudere patiënt. Hierin kan motiverende gespreksvoering een rol spelen. In de cursus Thuiszorg Fysiotherapie van Viaperspectief komt Bibo ook aan bod.

Conclusie: Bibo is een interventie die bij uitstek door thuiszorg fysiotherapeuten kan worden verzorgt. Bibo is een speerpunt van de thuiszorg fysiotherapie omdat het (weer) de effectiviteit van het vak fysiotherapie uitstekend laat zien!

Reacties zijn gesloten.