Claudicationet en Motiverende gespreksvoering

U heeft zich aangesloten bij Claudicationet, de organisatie die een landelijk netwerk heeft opgericht voor het conservatief behandelen en begeleiden van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. U maakt nu deel uit van dit netwerk en mogelijk begeleidt u al patiënten Lees verder Claudicationet en Motiverende gespreksvoering