Shared decision-making

Shared decision-making is een belangrijk thema in de zorg. Nu en ook jaren geleden.
Om die reden schreef ik er in 2012 en 2014 twee artikelen over.

Shared decision-making. Versterking van cliënt-participatie.

Het eerste artikel verscheen in juli 2012 in Fysiopraxis, ‘Shared decision-making. Versterking van cliënt-participatie’. Omdat op dat moment lang niet iedere zorgprofessional (en dus ook niet iedere fysiotherapeut) bekend was met het concept van ‘gedeelde besluitvorming’ ging het een artikel vooral in op het concept van shared decision-making (afgekort SDM), de evidentie en de onderbouwing voor het toepassen van SDM in de fysiotherapie.
Een mooi overzichtsartikel dus.

In de loop van de jaren is het vaak gedownload. Anno 2021 staat de teller op 2483..…
Mocht je dus op zoek zijn naar een algemeen artikel naar SDM, download het dan zeker. Je leest dan meer over:

 • SDM als concept
 • kenmerken SDM
 • ziektepercepties
 • stappen van shared decision-making
 • attitude en rollen van de hulpverlener
 • evidenties met betrekking tot SDM

 De literatuurlijst van dit artikel vind je hier.

Shared decision-making en shared approach

Om SDM toe te passen in de context van fysiotherapie vraagt flinke aanpassing. De beslissingen die een fysiotherapeut met zijn patiënt maakt zijn toch vaak anders van aard dan de beslissingen die een dokter maakt met zijn patiënt.

Om die reden schreef ik een tweede artikel over het thema. De manier waarop Shared decision making zou kunnen worden aangepast aan de context van de fysiotherapeut stond daarin centraal.

De kern van deze aanpassing is dat SDM in de fysiotherapie meer een ‘way of life’ zou moeten zijn. Een benadering die uitgaat van de autonomie van de patient en die doordringt tot meer dan alleen het besluitvormingsproces. 

 • SDM als concept en kenmerken SDM
 • SDM vergeleken met het traditionele paternalistische model en het postmoderne informerende model
 • stappen van shared decision-making
 • SDM in de fysiotherapeutische context, knelpunten en kansen
 • geïndividualiseerde infographics voor patiënten
 • shared approach, attitude en de vier rollen: vertrouwenspersoon, coach, mededeelzaam detective en docent
 • een patiënt voorbeeld
 • evidenties met betrekking tot SDM

Ben je benieuwd naar hoe dat er uit zou kunnen zien? Download dan het artikel en lees over de ’shared approach’. 

Reacties zijn gesloten.