JZOJP en zorgsubsititutie binnen de fysiotherapie

De Juiste Zorg Op de Juiste Plek, afgekort JZOJP. Wat is het en wat betekent JZOJP voor de fysiotherapie? Waar kan de fysiotherapeut meewerken in de beoogde zorgsubsititutie van de JZOJP beweging?
In dit artikel worden deze en andere vragen over JZOJP beantwoord.

Wat is de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’?

JZOJP, begint langzamerhand steeds bekender te worden.
Het past binnen de moderne gezondheidszorg en zeker de Nederlandse gezondheidszorg. Meer zorg dichterbij de burgers en bovendien (en bij voorkeur) goedkoper.

In JZOJP heeft als doel om:

  • (duurdere) zorg te voorkomen,
  • zorg rondom de mensen organiseren in plaats van de mensen rond de zorg te verplaatsen en
  • slimme zorg en e-health in te zetten in plaats van traditionele zorg waar dit kan.

De nadruk ligt op het leven en het functioneren van de patiënt en niet op zijn aandoening of ziekte.
Gelukkig past dit erg goed bij (een deel van) de fysiotherapie. Focussen op functioneren is iets dat fysiotherapeuten al 20 jaar doen. Wel zijn er opvallend grote verschillen binnen de fysiotherapie.

Kijken naar en redeneren vanuit het functioneren is in de fysiotherapie bij ouderen en chronisch zieken al jaren gebruikelijk. Maar in de manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie is dit nog zeker geen gemeengoed. Daar wordt toch erg vaak geredeneerd vanuit de (minieme) functiestoornis.
Ook bij chronische pijn. Helaas….

Overigens, 5 jaar geleden heette JZOJP nog ‘zorg-substitutie’. Letterlijk: vervanging van zorg. In de praktijk betekende dit dat zorg werd verplaatst naar daar waar het goedkoper kon. Dus bijvoorbeed van het ziekenhuis (2e lijn) naar de huisarts (1e lijn). De diabetesverpleegkundige bij de huisarts is daar een voorbeeld van.

Waarom JZOJP?

Ja, dat is eigenlijk vrij duidelijk.
Het geld is straks op als we zo doorgaan. En dan hebben we eenvoudigweg (soms) geen zorg meer.
Ook niet als het wel heel hard nodig is….

Wist je trouwens dat 1 op de 7 mensen in Nederland werkt in de zorg? En dat als we zo doorgaan dat 1 op de 4 mensen in de zorg moet werken? Kijk maar op de site van de JZOJP beweging zelf.

Voorbeelden van JZOJP

Er zijn diverse goede voorbeelden te noemen van JZOJP die al bestaan. Benaderingen als motiverende gespreksvoering en shared decision making sluiten hier natuurlijk sowieso goed bij aan.

Denk verder bijvoorbeeld aan het ontlasten van huisartsenzorg door triage door de fysiotherapeut. Weliswaar nog geen gemeengoed maar toch, het bestaat al wel.

Een ander voorbeeld is hart revalidatie die normaal gesproken in het ziekenhuis plaatsvindt in de periferie, bij een fysiotherapie praktijk in de wijk, te laten plaatsvinden.

Een laatste voorbeeld is mogelijk wel de Cognitive functional therapy van de onderzoeksgroep van O’Sullivan. Een benadering die uitgaat van zorg die is gericht op het herstellen van het zelfmanagement van de patient en daarom naadloos aansluit bij het JZOJP gedachtegoed.

Taskforce JZOJP

In 2018 bracht de taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’ een rapport uit en bood dit aan bij VWS. Het rapport vraagt commitment van alle partijen om gezamenlijk aan de slag te gaan. Ook vraagt het aan alle partijen om verantwoordelijkheid te nemen voor het tijdig en financieel toegankelijk houden van de zorg.
In een zorg die de laatste 10-15 jaar is gestuurd door marktwerking geen overbodige oproep.

Paramedische zorg is volgens deze taskforce belangrijke zorg om JZOJP te realiseren.

Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verplaatsing van zorg en vooral naar plaatsing naar de paramedische sector. In het rapport ‘zorg verplaatsing naar de paramedische sector; lokale kansen verzilveren op nationaal niveau’ komt fysiotherapie en oefentherapie goed naar voren.
Waar paramedische zorg in het verleden vaak de sluitpost was (zorg na een operatie, nabehandeling door artsen) is het duidelijk dat paramedici nu juist een belangrijke rol kunnen spelen in de beoogde zorg substitutie. 

En zo is het!

Voor zorgsubstitutie is samenwerken cruciaal.

Voor het slagen van JZOJP is samenwerking cruciaal. Dat is natuurlijk een open deur. En toch is het goed dit te benoemen.

Optimale samenwerking draait in dit geval om samenwerking tussen diverse zorg disciplines en het sociale domein. En dat laatste is voor de zorg over het algemeen toch nog best nieuw.

Samenwerken met het wijkteam, de gemeente, de politie, sportverenigingen en buurtcoaches is nog geen gemeengoed. In de zorgtransitie van de afgelopen jaren was het de bedoeling dat rond de zorg voor ouderen in de wijk deze samenwerking tot een professioneel niveau zou worden doorgevoerd. Menigeen die in de wijkzorg ‘zit’ kan beamen dat die nog niet overal goed gelukt is.

Wat betekent dit voor fysiotherapeuten?

De task force JZOJP geeft aan dat de juiste zorg op de juiste plek een aantal dingen van fysiotherapeuten vraagt:

  • verantwoordelijkheid nemen;
  • de krachten binnen in de beroepsgroep bundelen, sterke positionering van fysiotherapie in brede zin;
  • inzetten op de professionaliteit van de beroepsgroep;
  • samenwerken met andere zorgprofessionals.

Bovenstaande betekent dat de fysiotherapeut ‘de boer op moet’, echt moet gaan ondernemen. Ook als je geen ondernemer bent (=een eigen onderneming drijft) kun je ondernemend zijn. En dat is waar het hier om draait.

Wie ondernemend is, netwerken sticht en onderhoudt, creatieve dingen bedenkt, buiten de paatjes kleurt en vol weet te houden die gaat een kleurrijke en mooie toekomst tegemoet. Die zal een goed lopende praktijk hebben, leuke en afwisselende patiëntengroepen in de praktijk zien en zich een stevige plaats verwerven in de zorg van de toekomst. Met JZOJP door OCF: de juiste zorg op de juiste plek door ondernemende en creatieve fysiotherapeuten!

Reacties zijn gesloten.