(her)registratie CKR | Fysiotherapeuten

Eisen (her)registratie CKR

De eisen die zijn verbonden aan registratie in het CKRhet centraal kwaliteitsregister fysiotherapie, zijn (gegevens augustus 2015):
1. Inschrijving in het BIG-register. Als u niet bent ingeschreven doet u er verstandig aan dit eerst te doen. Informatie hierover vindt u op de site van het BIG.
2. In het bezit van een diploma Fysiotherapie dat is erkend door de Nederlandse overheid. Als u in het verleden uw opleiding aan een Nederlandse Fysiotherapie opleiding heeft gevolgd dan is dit gegarandeerd. Bent u een buitenlandse fysiotherapeut dan dient u uw diploma te laten erkennen door het ministerie (via het BIG register, zie hierboven); het kan zijn dat na beoordeling van uw buitenlandse opleiding een scholing-/werkervaringstraject volgt om uw diploma te erkennen.
3. Deelname klachtenregeling voor zelfstandigen. 
I.v.m de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het KNGF in 1996 een klachtenregeling opgesteld en een klachtencommissie ingesteld; het is verplicht bij wet aan een klachtenregeling deel te nemen. Als u als zelfstandige werkt kan dit bijvoorbeeld via de regeling van het KNGF. Werkt u in loondienst dan is uw werkgever (en u dus niet) hiertoe verplicht. Deelname aan een klachtenregeling brengt over het algemeen kosten met zich mee, dit is ook het geval bij het KNGF.
5. Werken conform de KNGF-richtlijnen. Het KNGF heeft richtlijnen ontwikkeld voor de beroepsgroep. Men gaat er vanuit dat deze richtlijnen door professionals worden opgevolgd tenzij er goede argumenten zijn om dit niet te doen. De richtlijnen zijn te vinden op de KNGF richtlijnen site.
4. Voldoen aan de werkeis. Dit betekent dat u in een periode van vijf jaar minimaal gedurende 36 maanden als algemeen fysiotherapeut werkzaam bent geweest. Gedurende deze 36 maanden bent u tenminste gemiddeld acht uur per week werkzaam geweest als algemeen fysiotherapeut.
5. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. Door regelmatige scholing blijven uw kennis en vaardigheden ‘up to date’. Het is verplicht periodiek een aantal scholingsactiviteiten te volgen, hiervoor ontvangt u dan accreditatiepunten. Voor registratie in het register algemeen fysiotherapeut (dus wanneer u geen specialisatie heeft zoals manuele therapie) moet u 120 punten halen in een registratieperiode, deze loopt van 2015 tot 2020. Bij een registratieperiode korter dan 5 jaar, wordt de punteneis tijdsevenredig berekend. Een thema-avond of lezing levert veelal 2 of 3 punten op. Een dag congresbezoek meestal 6 punten.

LET OP: de bovenstaande eisen gelden voor het CKR. Dus niet voor het BIG register. Hiervoor gelden andere eisen, deze zijn te vinden op de site van het BIG.

Verplichte scholing.
In het verleden waren fysiotherapeuten voor registratie in het CKR ook verplicht vijf (verplichte) scholingsmodules te volgen. Deze bestonden uit methodisch handelen, verslaglegging, communicatie, evidence based practice en directe toegankelijkheid fysiotherapie DTF. Deze eis is komen te vervallen voor fysiotherapeuten die zich inschrijven in het CKR na 1 januari 2010. Alleen fysiotherapeuten die op 1 januari 2010 al in het CKR stonden zijn verplicht alsnog deze vijf verplichte modulen te volgen. Voor fysiotherapeuten die zich inschrijven na 1 januari 2010 geldt deze eis dus niet meer.
Inschrijven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie
Fysiotherapeuten die zich willen registreren in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie kunnen zich inschrijven bij het KNGF mits ze ook in het BIG register staan. U kunt zich aanmelden op www.fysionet.nl via Mijn FysioNet. Als u geen lid bent van het KNGF of IOF en geen relatienummer van het KNGF heeft kunt u toch een een account aanmaken op Mijn FysioNet , klik op ‘niet bekend bij het KNGF’. Ga na het activeren van uw account naar het menu CKR en puntenoverzicht op Mijn FysioNet en meldt u aan voor het CKR.

Wat te doen als je niet (meer) geregistreerd bent?

Als u niet meer geregistreerd bent zult u allereerst moeten zorgen dat u in het BIG register wordt opgenomen. Hiervoor kunt u de website van het BIG register raadplegen.
Vervolgens zult u moeten zorgen dat u aan de eisen voor CKR registratie gaat voldoen en dat u zich inschrijft in het CKR. Dat betekent:
1. aanvraag registratie CKR, mogelijk dispensatie aanvragen voor de werkeis via Mijn Fysionet op www.fysionet.nl.
2. Deelname klachtenregeling indien u als zelfstandige werkt. Dit kan door middel van uw inschrijving in het CKR direct worden gerealiseerd.
3. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. Door het regelmatig gaan volgen van scholing tijdens de registratieperiode van vijf jaar voldoet u aan deze eis.
4. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).
5. Werken conform de KNGF-richtlijnen.
6. Voldoen aan de werkeis. Als u een aantal jaren niet hebt gewerkt en nu weer wilt gaan werken kunt u voor de werkeis dispensatie aanvragen. Tijdens het invullen van de online aanmelding kunt u dit aangeven.

…en dan: weer aan de slag!

Reacties zijn gesloten.