Leefstijlinterventie SSiB

Samen sportief in beweging, SSiB, is een nieuwe GLI. 

SSiB staat voor Samen Sportief in Beweging. De interventie is ontwikkeld door twee fysiotherapeuten, Marjo van Hal en Meike Los. 

Samen Sportief in Beweging is gericht op volwassenen met een ongezonde leefstijl waardoor een verhoogd risico is op het ontwikkelen van een chronische aandoening. Ook volwassenen met een chronisch aandoening kunnen aan het programma deelnemen. Het programma is, meer dan andere programma’s, gericht op kwetsbare mensen: mensen met een verminderde gezondheidsvaardigheid en/of een lage SES.

En mensen met een gemiddelde of hoge SES dan? Die kunnen ook goed bij SSiB terecht.

Voor de uitvoering van het programma is een goede samenwerking in de wijk en met het 1e-lijns sportaanbod cruciaal.

Programma SSiB, Samen Sportief in Beweging

SSiB bestaat, zoals iedere GLI, uit een begeleidingsfase van één jaar en een onderhoudsfase van 1 jaar. 

De begeleidingsfase neemt de deelnemers de eerste periode ‘aan de hand’ zodat de patient werkelijk in beweging komt.
De eerste acht weken volgen de deelnemers een intensief programma met veel begeleiding:

  • drie weken sporten onder begeleiding van de fysiotherapeut / leefstijlcoach;
  • twee weken sporten onder leiding van een sportaanbieder. De fysiotherapeut bewaakt in deze periode de uitvoering bewaakt en zorgt voor een warme overdracht naar het zelfstandig voortzetten van hun gekozen bewegingsvorm;
  • drie weken trainen bij de sportaanbieders, bij voorkeur op de locatie van sportaanbieder;
  • iedere week een bijeenkomst in het kader van voeding.

Na deze intensieve start zijn er minimaal drie terugkombijeenkomsten, individueel of in groepsverband.

De onderhoudsfase bestaat uit individuele begeleiding op maat of groepsbijeenkomsten.

Status SSiB bij RIVM en de zorgverzekeraars

De interventie Samen Sportief in Beweging staat op de site van het RIVM als GLI en heeft het niveau toegekend gekregen van ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. 

Omdat het zorgInstituut Nederland positief heeft geoordeeld, in de zin dat de interventie voldoet aan de beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), staat daarmee de deur open voor erkenning door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Inmiddels vergoeden de meeste verzekeraars deze GLI. Check dit wel voor alle zekerheid op de site van de preferente verzekeraar in jouw regio.

Wat voegt SSiB toe aan bestaande GLI’s?

Er zijn inmiddels al enkele GLI’s die worden vergoed. Wat voegt SSiB dan nog toe, zul je je misschien afvragen. Het voordeel van SSiB is dat hij de deelnemer bij de start ‘even aan de hand neemt’. En vooral daarmee is SSiB een leefstijlinterventie die mogelijk geschikter is voor een kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of lage SES (sociaal economische status). 
Belangrijk voor het welslagen lijkt een inbedding in het sociale domein. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere GLI.

Meer informatie vind je op de site van de ontwikkelaars van SSiB.

SSiB aanbieden? Dan moet je erkend zijn als leefstijlcoach. Als je fysiotherapeut bent kun je onze verkorte opleiding tot leefstijlcoach volgen en binnenkort starten!

Reacties zijn gesloten.