Leefstijlinterventie SLIMMER

GLI erkenning voor SLIMMER

SLIMMER is een programma voor gecombineerde leefstijlinterventie GLI dat in de afgelopen jaren is onderzocht in het oosten van Nederland. Het programma duurt 2 jaar en bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van 6 maanden en een vervolg hierop in de vorm van een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Er wordt gewerkt met individuele en groepsbijeenkomsten die worden uitgevoerd door een leefstijlcoach en bijvoorbeeld een fysiotherapeut en diëtist. Ook is er samenwerking met lokale beweegprofessionals omdat bewegen in lokaal beweegaanbod vaak inzet is.

In de eerste 6 maanden bestaat het programma uit:

  • Voedingsprogramma – intake en ten minste 3 individuele consulten, plus één groepsbijeenkomst, eindgesprek na 6 maanden
  • Beweegprogramma – intake en individueel beweegprogramma, wekelijks één groepsles van 1 uur, eindgesprek na 6 maanden
  • In de vijfde maand maakt de buurtsportcoach kennis met de beweeggroep en vertelt over mogelijkheden in de wijk/gemeente. Het ‘casemanagement’ is in handen van de huisartsenpraktijk. Deze neemt na 1 maand en na 5 maanden contact op met de deelnemer.

Na deze 6 maanden volgt een onderhoudsprogramma van 18 maanden.

  • de buurtsportcoach begeleidt de deelnemers naar lokaal beweegaanbod gedurende 6 maanden.
  • na 3 maanden is er een terugkombijeenkomst met de groep begeleidt door de voedings- en beweegprofessionals en evt. de buurtsportcoach.
  • na 6 maanden is er opnieuw een dergelijke groepsbijeenkomst
  • dan volgt, als onderdeel van het onderhoudsprogramma, een uitstroom programma van 12 maanden:
  • in maand 12, 15, 18 en 21: individueel terugkom moment in de huisartsenpraktijk
  • na 24 maanden: afsluitend individueel terugkom moment in de huisartsenpraktijk

SLIMMER is ontstaan vanuit het werk van de GGD Noord en Oost-Gelderland. De interventie kan worden toegepast nadat een licentie is verkregen, op de site van SLIMMER lees je hier meer over. De kosten van de licentie en een dagdeel cursus hiervoor zijn € 200,- per persoon.

Reacties zijn gesloten.