De Gecombineerde Leefstijlinterventie

De Gecombineerde leefstijlinterventie, afgekort met GLI, is een aanpak gericht op een gezonde leefstijl die vergoed wordt door verzekeraars. Een fysiotherapeut, oefentherapeut of diëtist met voldoende competenties kan deze gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden in zijn praktijk.
In dit artikel meer over de achtergronden van de GLI, de rol van de leefstijlcoach, samenwerken met andere disciplines, de eisen vanuit de wetgever en verzekeraars en wat u moet doen om deze interventie vanaf 2019 aan te kunnen bieden.

De gecombineerde leefstijlinterventie – waar heb ik dat eerder gehoord?

De gecombineerde leefstijl interventie, dat begrip kan u eerder gehoord hebben. In 2007 was er ook al sprake van een landelijke aanpak gericht op een gezond leefstijl door 1elijns zorgprofessionals. Deze aanpak zou ook in het basispakket komen van iedere verzekeraar. VWS gaf toen het instituut Sport en Bewegen de opdracht dit programma te ontwikkelen. De doelgroep waren mensen met een (hoog) gezondheidsrisico. Helaas….ondanks dat de Beweegkuur kosteneffectief was (zo bleek uit onderzoek) sneuvelde het in een volgende regeerperiode….

De GLI anno 2019

De GLI staat op het punt om opgenomen te worden in het basispakket van de zorgverzekeraars. Daarvoor moeten nog wel wat zaken geregeld worden maar de intentie is dat het per 1 januari 2019 kan worden aangeboden door de 1elijns gezondheidszorg. Fysio-/oefentherapeuten, praktijkondersteuners GLI - gecombineerde leefstijlinterventieen diëtisten kunnen een GLI aanbieden maar ook iemand die een opleiding heeft (op HBO-niveau) tot leefstijlcoach. Dit alles valt te lezen in deze factsheet van het Zorginstituut.
Gecombineerde leefstijlinterventie houdt een combinatie van advies en begeleiding/coaching in op het gebied van voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering welke is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De gecombineerde leefstijlinterventie is gericht op mensen met overgewicht en obesitas die hun leefstijl willen verbeteren en wordt in de vorm van een individueel- of groepsprogramma aangeboden. De huisarts kan de patiënt voor een GLI verwijzen. Indicatie door middel van zogenaamde directe toegang (van fysio-/oefentherapeuten en diëtisten) is niet mogelijk.

De fysiotherapeut/oefentherapeut/dietist/praktijkondersteuner als leefstijlcoach

Het Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat verschillende professionals een GLI kunnen aanbieden, mits zij voldoende aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach (deze competenties staan hier beschreven). Het is voor 1elijns zorgverleners zeer goed mogelijk om met enige aanvullende opleiding tot leefstijlcoach te worden opgeleid. Momenteel vergelijken diverse beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVD, NVvPO, V&VN ) het eigen beroepsprofiel met dat van de leefstijlcoach  om te bezien welke competenties onvoldoende in het eigen beroep zijn afgedekt en moeten worden aangevuld door opleiding. Motiverende gespreksvoering zal daar vrijwel zeker deel vanuit maken. Naast natuurlijk kennis en kunde op het gebied van bewegen, overgewicht, voeding, leefstijl (roken, drinken, ontspanning, slaap) en gedragsverandering.

Samenwerken

Het is wel duidelijk dat samenwerken met andere disciplines en organisaties belangrijk is bij het aanbieden van een GLI. Hierbij valt te denken aan samenwerking met een psycholoog, een beweegcoach of trainer. Maar ook samenwerking met het zogenaamde ‘nulde-lijn sport aanbod’ (de sportverenigingen), de gemeente en het sociaal wijkteam kunnen noodzakelijk of nuttig zijn.

Eisen rijksoverheid en zorgverzekeraar

Op dit moment is er nog veel onbekend. Wel liggen er allerlei adviezen van het Zorginstituut bijvoorbeeld. Met betrekking tot de vergoeding en het eigen risico zegt ZN: ‘Wij duiden de GLI als ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Uit dit oogpunt valt de GLI buiten het verplicht eigen risico. Deze conclusie strookt met de bepaling rond ketenzorg en de vrijstelling van het verplicht eigen risico. De GLI zal juist bij aandoeningen als diabetes type 2 en cardiovasculair risicomanagement onderdeel kunnen zijn van de ketenzorg.’ Verder geeft ZN aan dat de beweeg- of sportactiviteit niet binnen de vergoeding valt. De cliënt zal dit deel dus zelf dienen te betalen.

De Nederlandse Zorgautoriteit zal binnenkort een beleidsregel met betrekking tot de GLI publiceren met daarin de prestatiebeschrijving en tariefbeschrijvingen, zeer waarschijnlijk zal dit uiterlijk 1 juli 2018 bekend zijn. Verder zal VWS in de loop van dit voorjaar duidelijkheid geven over het budgettair kader dat beschikbaar is voor 2019. De zorgverzekeraars werken aan de inkoopvoorwaarden en zullen deze naar verwachting in april publiceren.

Wanneer kan ik deze interventie aanbieden en wat moet ik hiervoor doen?

In de loop van deze zomer zal duidelijk worden hoe en wanneer definitief de gecombineerde leefstijlinterventie kan worden aangeboden in de 1elijn. Voor dit moment is, helaas, het beste nog even afwachten. Contacten leggen met zorgverleners waarmee u zou kunnen samenwerken kan natuurlijk nooit kwaad. Naar aanleiding van de actualiteit zal dit bericht regelmatig bijgewerkt worden.

Reacties zijn gesloten.