Claudicationet en Motiverende gespreksvoering

U heeft zich aangesloten bij Claudicationet, de organisatie die een landelijk netwerk heeft opgericht voor het conservatief behandelen en begeleiden van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. U maakt nu deel uit van dit netwerk en mogelijk begeleidt u al patiënten met etalagebenen. In dit artikel worden de scholingseisen van Claudicationet voor u op een rijtje gezet en wordt de belangrijke rol van motiverende gespreksvoering voor de fysio/oefentherapeut beschreven.

Scholingseisen Claudicationet

Claudicationet heeft voor zijn leden een programma van eisen opgesteld ten einde de competenties van de aangesloten leden te borgen. Dit programma bestaat uit drie fasen: rood, wit en blauw. Alle drie deze fasen duren een jaar en bevatten minimaal 15 uren scholing, ook wel SBU genoemd. SBU staat voor ‘studiebelastingsuren’ waarmee meestal het aantal uren wordt bedoeld die u aan scholing en voorbereiding besteedt. Volgt u meer uren relevante scholing in een fase/jaar dan kunt u deze helaas niet meenemen naar een volgend jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere therapeut die is aangesloten bij CN in de vierde fase beland: fase oranje.

Hieronder even in het kort de scholingsaspecten en eisen in fase rood, wit en blauw en de plaats van motiverende gespreksvoering daarbinnen.

  • Rood. In deze fase volgt u 15 uur relevante scholing en bezoekt u eens per twee jaar het congres van Claudicationet (dat 6 SBU omvat).
  • Wit: In fase wit volgt u ook 15 uur relevante scholing en bezoekt u eens per twee jaar het congres van Claudicationet.
  • Blauw. In fase blauw tenslotte volgt u opnieuw 15 uur relevante scholing en bezoekt u eens per twee jaar het congres van Claudicationet. Daarnaast heeft u in deze fase de zogenaamde driedaagse scholing Motiverende gespreksvoering gevolgd. U kunt scholing dus volgen in de fase dat u dat zelf wilt: rood, wit of blauw. U hoeft hiermee dus niet te wachten tot u in fase blauw bent aanbeland.

Claudicationet heeft voor de scholing Motiverende gespreksvoering een aantal eisen opgesteld. De driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering van Viaperspectief voldoet aan deze eisen. Na afloop ontvangt u een certificaat dat u kunt uploaden naar uw portfolio. Een compleet overzicht van alle eisen met betrekking tot uw lidmaatschap vindt u op de site van CN.

Wat maakt dat Claudicationet een cursus Motiverende gespreksvoering verplicht stelt?

Patienten met etalagebenen hebben een gezondheidsprobleem dat het gevolg is van hun leefstijl. Vrijwel altijd spelen gewoontes/gedragingen zoals roken, te weinig bewegen en slechte voeding een rol. Het veranderen van dergelijke gewoontes is verre van gemakkelijk. Vaak willen de patienten best iets aan hun leefstijl doen maar lukt het hen niet zo 1-2-3 hun gedrag te veranderen en zien ze op tegen de moeite en energie die het hen kost. Motiverende gespreksvoering is een benadering die zich richt op juist deze lastige veranderingen. Het probeert de eigen motivatie van de persoon te vergroten.

Zoals je waarschijnlijk wel bekend is, bestaat gesuperviseerde looptherapie ook uit een dergelijke lastige verandering, namelijk: stevig doorlopen en daarbij niet stoppen op het moment dat je dat gewend bent (als er pijn ontstaat) maar juist even doorgaan. Dat gaat natuurlijk enorm tegen iemands gevoel en verstand in! Ook een lastige verandering die flink aanspraak maakt op de eigen motivatie van de patiënt. Ook hier lijkt motiverende gespreksvoering dus een gewenste benadering.

Reacties zijn gesloten.