De Gecombineerde Leefstijlinterventie

De Gecombineerde leefstijlinterventie, afgekort met GLI, is een aanpak gericht op een gezonde leefstijl die vergoed wordt door verzekeraars. Een fysiotherapeut, oefentherapeut of diëtist met voldoende competenties kan deze gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden in zijn praktijk.
In dit artikel meer over de achtergronden van de GLI, de rol van de leefstijlcoach, samenwerken met andere disciplines, de eisen vanuit de wetgever en verzekeraars en wat u moet doen om deze interventie vanaf 2019 aan te kunnen bieden.

De gecombineerde leefstijlinterventie – waar heb ik dat eerder gehoord?

De gecombineerde leefstijl interventie, dat begrip kan u eerder gehoord hebben. In 2007 was er ook al sprake van een landelijke aanpak gericht op een gezond leefstijl door 1elijns zorgprofessionals. Deze aanpak zou ook in het basispakket komen van iedere verzekeraar. VWS gaf toen het instituut Sport en Bewegen de opdracht dit programma te ontwikkelen. De doelgroep waren mensen met een (hoog) gezondheidsrisico. Helaas….ondanks dat de Beweegkuur kosteneffectief was (zo bleek uit onderzoek) sneuvelde het in een volgende regeerperiode….

De GLI anno 2019

De GLI wordt per 1 januari 2019 opgenomen in het basis verzekeringspakket van de zorgverzekeraars. Fysio-/oefentherapeuten, praktijkondersteuners GLI - gecombineerde leefstijlinterventieen diëtisten in de 1elijns gezondheidszorg kunnen een GLI aanbieden. Ook iemand die een opleiding heeft gevolgd tot leefstijlcoach (op HBO-niveau) kan de GLI aanbieden. In deze factsheet van het Zorginstituut leest u details en achtergronden.
Gecombineerde leefstijlinterventie houdt een combinatie van advies en begeleiding/coaching in op het gebied van voeding en eetgewoontes, gezond bewegen, slaap en gedragsverandering welke is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De gecombineerde leefstijlinterventie is gericht op mensen met ‘een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico’ (volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) die hun leefstijl willen verbeteren en wordt in de vorm van een individueel- of groepsprogramma aangeboden. De huisarts kan de patiënt voor een GLI verwijzen. Indicatie door middel van zogenaamde directe toegang (van fysio-/oefentherapeuten en diëtisten) is niet mogelijk.

De fysiotherapeut / oefentherapeut / dietist / praktijkondersteuner als leefstijlcoach

Het Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat verschillende professionals een GLI kunnen aanbieden, mits zij voldoende aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach (deze competenties staan hier beschreven). Het is voor 1elijns zorgverleners zeer goed mogelijk om met enige aanvullende scholing tot leefstijlcoach te worden opgeleid. Diverse beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVD, NVvPO, V&VN ) hebben het eigen beroepsprofiel met dat van de leefstijlcoach vergeleken om te bezien welke competenties onvoldoende in het eigen beroep zijn afgedekt en moeten worden aangevuld door opleiding. Inmiddels hebben al de paramedische beroepsorganisaties daarover op hun eigen website gepubliceerd. Zo heeft het KNGF een externe commissie een toetsingskader op laten stellen. Met behulp van dit toetsingskader zullen opleiders hun opleiding tot leefstijlcoach kunnen laten toetsen. Meer over de opleiding tot leefstijlcoach van Viaperspectief leest u hier. Naast testen, meten en monitoren van vitale conditie en capaciteit maakt motiverende gespreksvoering daar deel vanuit. En verder natuurlijk kennis en kunde op het gebied van bewegen, overgewicht, voeding, leefstijl (roken, drinken, ontspanning, slaap) en gedragsverandering.

Samenwerken

Het is vanuit de stukken van het Zorginstituut en de zorgverzekeraars duidelijk dat samenwerken met andere disciplines en organisaties belangrijk is bij het aanbieden van een GLI. Hierbij valt te denken aan samenwerking met een psycholoog, een beweegcoach of trainer. Maar ook samenwerking met het zogenaamde ‘nulde-lijn sport aanbod’ (de sportverenigingen), de gemeente en het sociaal wijkteam kunnen noodzakelijk of nuttig zijn.

Eisen rijksoverheid en zorgverzekeraar

Op dit moment is er nog veel onbekend. Wel liggen er allerlei adviezen van het Zorginstituut bijvoorbeeld. Met betrekking tot de vergoeding en het eigen risico zegt ZN: ‘Wij duiden de GLI als ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Uit dit oogpunt valt de GLI buiten het verplicht eigen risico. Deze conclusie strookt met de bepaling rond ketenzorg en de vrijstelling van het verplicht eigen risico. De GLI zal juist bij aandoeningen als diabetes type 2 en cardiovasculair risicomanagement onderdeel kunnen zijn van de ketenzorg.’ Verder geeft ZN aan dat de beweeg- of sportactiviteit niet binnen de vergoeding valt. De cliënt zal dit deel dus zelf dienen te betalen.

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) heeft beleidsregels gepubliceerd voor de GLI. Een belangrijke voorwaarde, die terugkomt in alle inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraars, is dat de GLI bestaat uit 12 maanden begeleiding/behandeling en 12 maanden onderhoud. Ook moet het programma dat wordt aangeboden voldoen aan de ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit‘ zoals die op de website loketgezondleven.nl van de overheid zijn gepubliceerd.

Een drietale programma’s is op basis van de beleidsregels van de NZA goedgekeurd voor toepassing als GLI binnen verzekerde zorg. Deze programma’s zijn CooL (Coaching op Leefstijl). de Beweegkuur en SLIMMER. Voor deze programma’s is een zogenaamde licentie van belang. Deze wordt veelal verleend door de ontwikkelaar van het desbetreffende programma en bestaat uit (een dagdeel) scholing door de ontwikkelaar.

Inkoop door de huisartsen zorggroep

Zoals gezegd, meer en meer zorgverzekeraars laten weten wat de inkoopvoorwaarden zijn voor de GLI. Inkoop van de GLI door zorgverzekeraars gaat meestal via de huisartsenzorggroep. Hieronder enkele zorgverzekeraars:

  • Z&Z koopt rechtstreeks in bij zorgprofessionals die is geschoold als leefstijlcoach (fysiotherapeut, oefentherapeut, dietist, HBO-leefstijlcoach). Als je de GLI mogelijk wilt gaan aanbieden laat dit dan vóór 17 september 2018 aan Z&Z weten.
  • Menzis, Zilveren Kruis, DFZ en CZ kopen in via de huisartsenzorggroepen. Neem hiervoor contact op ‘jouw’ huisartsenzorggroep en met de verzekeraar om je interesse te laten blijken:
    • Menzis, vóór 15 september 2018
    • Zilveren Kruis vóór 31 augustus 2018
    • DFZ vóór 31 augustus 2018
  • CZ: Alleen professionals die in het BLCN (register voor leefstijlcoaches) kunnen de GLI uitvoeren. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten met een GLI aantekening komen hier dus niet voor in aanmerking.

Wanneer kan ik deze interventie aanbieden en wat moet ik hiervoor doen?

Een GLI kun je aanbieden, mits gecontracteerd uiteraard, vanaf 1 januari 2019 op verwijzing van de huisarts en mits je over de vereiste competenties beschikt. Momenteel wringt hier nog de schoen. Als fysiotherapeut of oefentherapeut beschik je vanzelfsprekend al over tal van competenties, al zal er mogelijk wel aanvullende scholing nodig zijn. Met een dergelijke aanvullende scholing kun je een aantekening ‘leefstijlcoach’ krijgen in het kwaliteitsregister van jouw beroepsorganisatie (KNGF, Keurmerk, VVOCM). Zoals gezegd: verschillende beroepsorganisaties werken hier momenteel gezamenlijk aan.
In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. Viaperspectief heeft een scholingsprogramma tot leefstijlcoach klaarliggen! Zodra de toetsingscommissie die door het KNGF wordt aangesteld aan het werk gaat dienen we dit programma in. Als dit is goedgekeurd zullen we in 2019 een opleiding leefstijlcoach voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten gaan aanbieden. Als het enigsinds mogelijk is zal dit programma modulair zijn zodat er afhankelijk van uw al aanwezige competenties alleen aanvullende en noodzakelijke scholing moet worden gevolgd. Of dit door de toets komt is echter de vraag.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen met betrekking tot de GLI en de opleidingsmogelijkheden hiertoe, vul dan het onderstaande formulier in, dan houden wij je op de hoogte.

Schrijf hier in en we houden je op de hoogte van de GLI en de cursus Leefstijlcoaching

* indicates required

Reacties zijn gesloten.