Motiverende gespreksvoering voor manueel therapeuten

Regelmatig word ik benaderd met de vraag: ‘is motiverende gespreksvoering ook iets voor manueel therapeuten?’ Zowel als manueel therapeut alsook als trainer is mijn reactie steevast: JA ZEKER! Motiverende gespreksvoering is een krachtig instrument dat het arsenaal aan instrumenten dat een manueel therapeut kan inzetten uitbreidt in een ‘nieuwe’ richting.

Mijn eigen manueel therapeutische praktijk

In mijn werk als manueel therapeut word ik met regelmaat geconfronteerd met cliënten die van mij verwachten dat ik het wel oplos. Even die magische klik. De manueel therapeut als monteur.

Vaak zit het probleem echter in hóe mensen bewegen, hoeveel mensen bewegen, waarom mensen op een bepaalde manier bewegen, hoe fit mensen zijn, etc.
En dus heb ik een uitdaging: de patient op andere gedachte brengen, uitlokken het probleem eens van een andere kant te bekijken, de patient prikkelen zelf een deel van de oplossing te willen zijn. De manueel therapeut als coach en docent dus. Zoals in de ‘cognitive functional therapy’ van O’sullivan.

Ik stel me zo voor dat meer manueel therapeuten dit tegenkomen. Herkenbaar toch? Dan is motiverende gespreksvoering ook iets voor jou.

Motiverende gespreksvoering voor manueel therapeuten

Alhoewel het jaren geleden een welhaast ondenkbare combinatie was, is het met de huidige inzichten in pijn, motivatie, stress en bewegen steeds duidelijker dat motiverende gespreksvoering voor manueel therapeuten kan zijn als water voor een vis.

Een krachtig concept uit de motiverende gespreksvoering is bijvoorbeeld het concept van de ‘verandertaal’. Kortweg gezegd: zelfmotiverende uitspraken van de client waarin hij zelf onder woorden brengt waarom het goed voor hem is om te veranderen, wat redenen zijn, waar hij naar verlangt, etc.

Uitspraken dus waarin de patient zijn intrinsieke motivatie onder woorden brengt. Doordat het uit de mond van de patient zelf komt is het 10x of misschien wel 100x krachtiger dan dat het uit de mond van de manueel therapeut komt. De manueel therapeut zet gericht vaardigheden en technieken in om aan de patient deze uitspraken te ‘ontlokken’. Hij gids hem in de richting van de verandering.

Motiverende gespreksvoering is ontstaan en ontwikkeld in de context van verslavingszorg. Een lastigere context voor wat betreft motivatie is nauwelijks te bedenken. Het heeft daar inmiddels zijn sporen verdiend.

In de manuele therapie wordt het nog maar minimaal toegepast. Terwijl het voor het motiveren van patiënten met terugkerende of persisterende pijn zeer effectief kan zijn. Ook dan zijn de uitspraken van de client die pleiten voor verandering te beïnvloeden dor de therapeut. Het is een van de belangrijke ’tools’ voor wat betreft de hands-of benaderingen. En kan overigens prima samengaan met een hand-on benadering.

Het specialisme van manueel therapeut ontwikkelt zich. Een van huis uit sterk mechanische benadering is verrijkt door het te combineren met een coachende of gidsende benadering.

Pijneducatie en motiverende gesprekstechnieken passen in de coachende rol van de manueel therapeut. In die zin is motiverende gespreksvoering voor manueel therapeuten in deze tijd een must. Of zoals een deelnemer het laatst verwoorde: dit zou verplichte kost moeten zijn voor iedere manueel therapeut! Daar kan ik me volledig bij aansluiten.

In de cursus Motiverende gespreksvoering leer je de basis in deze benadering en ben je in staat om in je dagelijkse praktijk als manueel therapeut de intrinsieke motivatie van de client te versterken en te benutten om te komen tot gedragsverandering. De cursus is er in een tweedaagse en een driedaagse variant. De tweedaagse cursus Motiverende gespreksvoering is geaccrediteerd met 20 punten voor manueel therapeuten. De driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering is geaccrediteerd met 30 punten voor manueel therapeuten. Bent je manueel therapeut en aangesloten bij Chronisch Zorgnet? Deze driedaagse past binnen de eisen van CZN.

Reacties zijn gesloten.