Downloads

Lezingen, presentaties en artikelen

Artikel ‘Shared decision making‘ gepubliceerd in Fysiopraxis juli 2012.
In het tijdschrift ‘Fysiopraxis’ heeft Vincent Kortleve dit artikel gepubliceerd over ‘shared decision making’ of gezamenlijke besluitvorming. Het artikel bevat een uiteenzetting van wat shared decision making, kortweg SDM, is. Evidenties over SDM komen aan bod en de onderbouwing voor het gebruik van SDM binnen de fysiotherapie wordt beschreven. De literatuurlijst van dit artikel vind je hier.

In een tweede artikel over Shared decision making gaat Vincent in op de manier waarop Shared decision making zou kunnen worden aangepast aan de context van de fysiotherapeut. Beslissingen die in de spreekkamer van de fysiotherapeut worden genomen zijn ten slotte anders dan de beslissingen in de medische context. Dat vraagt om aanpassing. In het artikel Shared decision making en shared approach is dit uitgewerkt.

Vragenlexicon fysiotherapie
Ongetwijfeld herken je dit: je wilt iets vragen in een fysiotherapeutisch gesprek maar je kunt niet op een goede formulering komen om het te vragen. Een geschikte formulering laat het gesprek een stuk vlotter verlopen, voorkomt onduidelijkheid en weerstand. Door een vragenlexicon te maken verhelp je dit voor een deel. Je ‘kookt’ dus gewoon een heleboel vraagformuleringen voor, schrijft deze op (en leert ze van buiten) zodat je op het ‘moment surpreme’ niet al te lang hoeft na te denken maar de vragen al op het puntje van je tong liggen. Het document is tegenwoordig onderdeel van het leerboek ‘fysiotherapeutische gespreksvoering’ dat door Vincent Kortleve is geschreven; het is een gratis download (met nog veel meer hulpmiddelen voor je gesprek met de patiënt) als je het boek aanschaft.

Artikel Gedragsverandering en gespreksvoering in een notendop.
Dit artikel, al wat langer geleden geschreven, beschrijft relatief kort de belangrijkst aspecten in gedragsverandering en zelfmanagement die voor een fysiotherapeut van belang zijn. Gedragsverandering speelt bij vrijwel iedere patiënt die een fysiotherapeut ziet. Het is niet eenvoudig om overzicht te krijgen over alle theorieën en aspecten die spelen bij gedragsverandering. In dit artikel zijn de belangrijkste theorieën en begrippen beschreven en vertaald naar de werkvloer. Telkens is de link gelegd naar gespreksvoering; hoe kun je als fysiotherapeut met het beschreven aspect rekening houden door middel van je wijze van communiceren.