Motiverende gespreksvoering ….. voor o.a. manueeltherapeuten

de Gespreksacademie®

‘Motiveren gespreksvoering voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten’ is een cursus die gaat over het professionele gesprek tussen jou, als gespecialiseerd fysiotherapeut, en de patiënt met musculoskeletale pijnklachten. De rol van ‘hands-off’ werken staat centraal, als aanvulling en versterking op het ‘hands-on’ werken.

Motivatie en pijn zijn bijzonder sterk aan elkaar ‘verbonden’. Het lijkt daarom logisch dat motiverende gespreksvoering, dat gericht is op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, een effectieve gespreksstijl is in situaties waarbij (persisterende) pijn een rol speelt. En dat is zonder meer het geval!

Bij pijn spelen ziektepercepties van de patiënt veelal een belangrijke rol, zeker bij aanhoudende klachten. Menig therapeut weet dat de ziektepercepties het gedrag van de patiënt sterk beïnvloeden. En geeft juist daarom veel uitleg aan de patient.
Het is echter maar de vraag of het, op een traditionele wijze geven van uitleg, wel zo effectief is. In de cursus leer je hoe dit effectiever kan en ook zodanig dat je daarmee intrinsieke motivatie opbouwt bij de patiënt.

Motiverende gespreksvoering en pijn

Ambivalentie is een belangrijk concept uit de motiverende gespreksvoering. Ambivalentie komt voor bij veel, zo niet alle, patiënten met pijn. ‘Gewoon’ uitleg geven aan de patiënt dat een beweging maken met het pijnlijke lichaamsdeel geen kwalijke gevolgen zal hebben is vaak niet effectief. De ervaring van pijn dringt zich namelijk dermate sterk op dat de patiënt de uitleg al weer snel zal vergeten. Maar hoe dan wel? Door kennis en kunde in de Motiverende gespreksvoering zal je beter in staat zijn je patiënten met pijn te motiveren. Zodoende dat duurzame gedragsverandering veel waarschijnlijk wordt!

Misschien interessant om te weten: motiverende gespreksvoering wordt steeds belangrijker in de wereld van de fysiotherapie. In alle musculoskeletale domeinen komt het meer en meer terug. Zo heeft de IFOMT het opgenomen in zijn ‘educational standards’ en gebruikt Peter O’Sullvan het in zijn ‘cognitive functional therapy’. Mocht je het interessant vinden, dit artikel geeft een mooi overzicht van CFT. En in dit filmpje zie O’Sullivan aan het werk. Ook Ben Cormack, een bekend sportfysiotherapeut, werkt vanuit principes van motiverende gespreksvoering. Zijn blog is zeer de moeite waard!

Uiteindelijk staat het effectiever worden als therapeut centraal. Want wat is de consequentie als patiënten jouw advies niet opvolgen, hun oefeningen niet doen en niet durven te bewegen omdat zij denken dat de pijn die zij voelen dient te worden vermeden? Dan is jouw behandeling uiteindelijk niet effectief of, in het beste geval, minder effectief. Motiverende gespreksvoering helpt jou je patiënt te motiveren wél zijn gedrag te veranderen en doet dat op een menselijke, respectvolle en evidence based manier.

Programma

Het programma van de cursus ‘Motiveren gespreksvoering voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten’ besteedt aandacht aan de volgende thema’s en vraagstellingen:

 • Wat is intrinsieke (of autonome) motivatie?
 • Wat is ambivalentie en op welke manier is dit verbonden met intrinsieke motivatie?
 • Welke rol speelt ambivalentie in het gedrag van de patiënt met persisterende pijn?
 • Wat is de relatie tussen pijn en motivatie?
 • Hoe zijn ziektepercepties en motivatie bij patiënten aan elkaar gelinkt?
 • Hoe verken ik de ziektepercepties van de patiënt: wat zegt de patiënt daar eigenlijk over en wat bedoelt hij daar mee?
 • Hoe kan ik invloed uitoefenen op ziektepercepties van de patiënt en daarbij zijn intrinsieke motivatie beïnvloeden?
 • In welke communicatieve vaardigheden ben ik goed en aan welke moet ik nog ‘werken’?
 • Hoe kan ik ambivalentie bij een patiënt onderzoeken en veranderen?
 • Hoe bouw ik intrinsieke motivatie voor een actievere levensstijl bij de patiënt op?

Voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten wordt telkens gewerkt met herkenbare casuïstiek uit de specifieke beroepspraktijk waarin de complexiteit musculoskeletale pijn terugkomt.

Cursusdata Motiverende gespreksvoering

In het najaar vindt de tweedaagse cursus Motivational Interviewing voor manueel therapeuten, bekkenfysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten plaats in cursuslocatie ‘Champ Aubert‘ in Driebergen, goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer en centraal in het land. De cursusdagen zijn telkens van 9.30 – 17.00 uur of van 13.30 tot 21.30 uur. Hieronder vind je de cursusdata:

 • cursus 2019 – 06: 10 oktober en 21 november 2019, van 9.30 – 17.00 uur. VOL
 • extra cursus27 november 2019 en 8 januari 2020, van 9.30 – 17.00 uur. Nog 11 plaatsen beschikbaar. LET OP: de accreditatiepunten kunnen worden bijgeschreven in de huidige accreditatieperiode (dus 2015 – 2019). Zie ook de toelichting hieronder.

Vanwege de grote belangstelling hebben we een extra cursus gepland op 27-11-2019 en 08-01-2020. In overleg met het KNGF is het mogelijk de accreditatiepunten van deze cursus te laten bijschrijven en meetellen voor 2019, mits je beide cursusdagen volgt en je met het behalen van de 20 punten van deze cursus aan voldoende punten komt voor herregistratie. Je moet hiervoor inloggen op je persoonlijke pagina op mijnkngf.nl. Vervolgens klik je op “Herregistratie” en dan op “Dispensatie”. Daar moet je tenslotte een inschrijvingsbewijs uploaden van onze cursus. Je ontvangt dit inschrijvingsbewijs ná de eerste cursusdag; wacht dus met dispensatie aanvragen tot 27 november 2019.

De cursusprijs is € 545,-, dit is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/uitgebreide lunch en accreditatie.
Wij werken met een totaalprijs, er zijn geen verdere bijkomende kosten (zoals btw, catering, etc.). Doordat de groep maximaal 15 personen groot is heeft jouw leerproces de maximale aandacht. Tevens ontvang je het boek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering‘ ter waarde van € 27,95 gratis. Speciaal voor NVMT leden is er 10% korting op de cursusprijs.

Accreditatie is verleend door het KNGF voor 20 punten voor algemeen, manueel-, sport- en bekkenfysiotherapeut alsook voor het Keurmerk Fysiotherapie. Ook voor andere (para)medici is deze cursus geschikt en is accreditatie verkregen voor 21 punten bij ADAP (Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck).

Voor fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij Claudicationet is er de mogelijkheid om later een derde cursusdag te volgen zodat je voldoet aan de verplichting voor het volgen van een driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering in fase blauw. Graag vermelden als je je via het onderstaande formulier aanmeldt.

Vind je het leuk om deze cursus te volgen? Schrijf hieronder in! Na je inschrijving ontvang je (op werkdagen) binnen 24 uur een bevestiging per email. Controleer ook je ‘spam-box’, soms komen onze berichten hierin terecht. De algemene voorwaarden zijn op je inschrijving van toepassing.

Incompany

De cursus Motiverende Gespreksvoering die Viaperspectief heeft ontwikkeld is ook als incompany training te volgen. Voor een praktijk, een zorggroep of een (multidisciplinair) team in een revalidatiecentrum een nuttig en leerzaam traject.
Wil je een traject op maat? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Informeer vrijblijvend.