Cursus Motiverende gespreksvoering ….. voor o.a. manueeltherapeuten

‘Motiveren gespreksvoering voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten’ is een cursus die gaat over het professionele gesprek tussen u als gespecialiseerd fysiotherapeut en de patiënt met musculoskeletale pijnklachten. De rol van ‘hands-off’ werken staat centraal, als aanvulling en versterking op het ‘hands-on’ werken.

Motivatie en pijn zijn bijzonder sterk aan elkaar ‘verbonden’. Het lijkt daarom logisch dat motiverende gespreksvoering, dat gericht is op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, ook van nut zou kunnen zijn in situaties waarbij (persisterende) pijn een rol speelt. En dat is zonder meer het geval!

Bij pijn spelen ziektepercepties van de patient veelal een belangrijke rol, zeker bij aanhoudende klachten. Veel therapeuten realiseren zich dat deze ziektepercepties sturende zijn voor het gedrag van de patient inzake zijn gezondheidsprobleem. Vandaar dat we patiënten op dit soort momenten uitleg geven.
De vraag is of het op een traditionele wijze geven van uitleg wel effectief is. In de cursus leer je hoe dit effectiever kan en ook zodanig dat je daarmee intrinsieke motivatie opbouwt bij de patient.

Motiverende gespreksvoering en pijn

Ambivalentie is een belangrijk concept uit de motiverende gespreksvoering. Ambivalentie komt voor bij veel, zo niet alle, patiënten met pijn. ‘Gewoon’ uitleg geven aan de patient dat een beweging maken met het pijnlijke lichaamsdeel geen kwalijke gevolgen zal hebben is vaak niet effectief. De ervaring van pijn dringt zich namelijk dermate sterk op dat de patient de uitleg al weer snel zal vergeten. Maar hoe dan wel? Door kennis en kunde in de Motiverende gespreksvoering zal je beter in staat zijn je patiënten met pijn te motiveren. Zodoende dat duurzame gedragsverandering veel waarschijnlijk wordt!

Misschien interessant om te weten: motiverende gespreksvoering wordt steeds belangrijker in de wereld van de fysiotherapie. In alle musculoskeletale domeinen komt het meer en meer terug. Zo heeft de IFOMT het opgenomen in zijn ‘educational standards’ en gebruikt Peter O’Sullvan het in zijn ‘cognitive functional therapy’. Mocht je het interessant vinden, dit artikel geeft een mooi overzicht van CFT. En in dit filmpje zie O’Sullivan aan het werk. Ook Ben Cormack, een bekend sportfysiotherapeut, werkt vanuit principes van motiverende gespreksvoering. Zijn blog is zeer de moeite waard!

Uiteindelijk staat het effectiever worden als therapeut centraal. Want wat is de consequentie als patienten jouw advies niet opvolgen, hun oefeningen niet doen en niet durven te bewegen omdat zij denken dat de pijn die zij voelen dient te worden vermeden? Dan is jouw behandeling uiteindelijk niet effectief of in het beste geval minder effectief. Motiverende gespreksvoering helpt jou je patiënt te motiveren wél zijn gedrag te veranderen en doet dat op een menselijke, respectvolle en evidence based manier.

Programma

Het programma van de cursus ‘Motiveren gespreksvoering voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten’ besteedt aandacht aan de volgende thema’s en vraagstellingen:

 • Wat is intrinsieke (of autonome) motivatie?
 • Wat is ambivalentie en op welke manier is dit verbonden met intrinsieke motivatie? 
 • Welke rol speelt ambivalentie in het gedrag van de patient met persisterende pijn? 
 • Wat is de relatie tussen pijn en motivatie? 
 • Hoe zijn ziektepercepties en motivatie bij patienten aan elkaar gelinkt? 
 • Hoe verken ik de ziektepercepties van de patiënt: wat zegt de patiënt daar eigenlijk over en wat bedoelt hij daar mee? 
 • Hoe kan ik invloed uitoefenen op ziektepercepties van de patiënt en daarbij zijn intrinsieke motivatie beïnvloeden? 
 • Welke communicatieve vaardigheden ben ik goed in en aan welke moet ik nog ‘werken’? 
 • Hoe kan ik ambivalentie bij een patiënt onderzoeken en veranderen? 
 • Hoe bouw ik intrinsieke motivatie bij de patiënt op voor een actievere levensstijl?

Voor manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten wordt telkens gewerkt met herkenbare casuistiek uit de specifieke beroepspraktijk waarin de complexiteit musculoskeletale pijn terugkomt.

Cursusdata Motiverende gespreksvoering

In het najaar vindt de tweedaagse cursus Motivational Interviewing voor manueel therapeuten, bekkenfysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten plaats in cursuslokatie ‘Champ Aubert‘ in Driebergen, goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer en centraal in het land.. De cursusdagen zijn telkens van 9.30 – 17.00 uur.  Hieronder vind je de cursusdata

 • cursus 2018 – 01: 7 november en 12 december 2018; deze cursus is VOL
 • cursus 2019 – 02: 5 maart en 2 april 2019; er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar

De cursusprijs is € 545,- , dit is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/uitgebreide lunch en accreditatie. Tevens ontvangt u het boek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering‘ ter waarde van € 26,95 gratis. Speciaal voor NVMT leden is er 10% korting op de cursusprijs. Accreditatie is verleend door het KNGF voor 20 punten voor algemeen, manueel-, sport- en bekkenfysiotherapeut en voor het Keurmerk. Ook voor andere (para)medici is deze cursus geschikt en is accreditatie verkregen voor 21 punten bij ADAP (Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck). Verder is de cursus geaccrediteerd door de Stichting Chiropractie Nederland met 14 punten.
Voor fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij Claudicationet is er de mogelijkheid om later een derde cursusdag te volgen zodat u voldoet aan de verplichting voor het volgen van een driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering in fase blauw. Meldt u dit dan gelijk even wanneer u zich via het onderstaande formulier aanmeldt.

U kunt zich inschrijven op deze cursus door middel van het onderstaande contactformulier. U ontvangt dan binnen 24 uur een bevestiging per email. Enkele weken voor de cursus ontvangt u ook een voorbereidingsopdracht in uw mailbox. De algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Incompany

De cursus Motiverende Gespreksvoering die Viaperspectief heeft ontwikkeld is ook als incompany training te volgen. Voor uw praktijk, een zorggroep of een (multidisciplinair) team in een revalidatiecentrum een nuttig en leerzaam traject.
Wilt een traject op maat? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Informeert u vrijblijvend.