Gespreksvaardigheden fysiotherapeuten

de Gespreksacademie

De kwaliteit van je communicatie is cruciaal in het intermenselijk contact. Er wordt veel van je communicatieve vaardigheden als fysiotherapeut en als collega vereist. Jammer genoeg, maar menselijk, sluipen er in de loop der jaren onhebbelijkheden en ‘blinde vlekken’ in jouw (en onze) communicatie met anderen die ertoe kan leiden dat de ‘ruis’ te groot wordt. Opfrissen en aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is dan het devies.
Viaperspectief verzorgt communicatie trainingen en cursussen die zijn gericht op:
–  Samenwerken in maatschappen
– ‘Gezamenlijke besluitvorming’ (ook ‘Shared decision making’ genoemd)
– ‘Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement’
– ‘Motiverende gespreksvoering’

Gespreksvaardigheden, coachen en motiveren

Fysiotherapie is een ‘communicatief’ vak. De wijze waarop je met je patiënten communiceert is sterk bepalend voor ondermeer de resultaten van je behandeling. Viaperspectief verzorgt trainingen in cliëntgerichte communicatie bij ondermeer de Transfergroep Rotterdam, Fysoptima, Nexus, Claudicationet en RGF-en.

Viaperspectief heeft een tweedaagse cursus/training ‘gezamenlijke besluitvorming of ‘shared decision making’ ontwikkeld. Deze training is geschikt voor iedere fysiotherapeut in 1e of 2e lijn, voor bijvoorbeeld zorggroepen in de 1e lijn (in functionele bekostiging) maar ook voor teams in een verpleegtehuis. De cursus is geaccrediteerd. Voor leden van het Claudicationet-netwerk is het mogelijk de accreditatiepunten tevens in het register van het netwerk bij te laten schrijven tegen geringe meerprijs.

Ook heeft Viaperspectief een training ontwikkeld in gespreksvaardigheden voor fysiotherapeuten die vooral gericht is op het breed ontwikkelen van duurzame gedragsverandering. Dit is de cursus ‘Motivational Interviewing’. In de cursus komen technieken en methodes uit de motiverende gespreksvoering aan de orde. Tevens verwerft de cursist in kort tijdsbestek kennis en inzicht over gedragsverandering en zelfmanagement. Een mooie cursus met een stevige en brede mix van kennis en vaardigheden, theorie en praktijk. De cursus is geaccrediteerd en kan incompany worden afgenomen. Voor leden van het Claudicationet-netwerk is het mogelijk de accreditatiepunten tevens in het register van het netwerk bij te laten schrijven tegen geringe meerprijs.

Voor bovenstaande trainingen kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Heb je (met je praktijk, instelling of IOF) behoefte om bijgeschoold te worden op het gebied van gedragsverandering, zelfmanagement, leefstijlveranderingen en gespreksvoering dan kan Viaperspectief in overleg een scholingstraject op maat maken en uitvoeren.

Samenwerken in maatschappen

Van maatschappen wordt vaak veel gevraagd. Zeker met een sterk veranderende gezondheidszorg. Dit stelt duidelijke eisen aan de samenwerking binnen de maatschap. Viaperspectief biedt hier ondersteuning in. Bijvoorbeeld als de samenwerking niet goed verloopt of als er problemen zijn. Maar ook om de samenwerking te optimaliseren of om deze fris te houden.
Door met elkaar een training in samenwerken te volgen raak je beter bekend met elkaars valkuilen en, belangrijker nog, met elkaars kracht. Ook krijg je inzicht in de rollen in het team en of deze voldoende door de leden van het team wordt ingevuld. Zodoende krijgt het team meer kracht. Samenwerken betekent uiteindelijk vooral 1+1=3!