Cursus interculturele communicatie in de zorg

De Gespreksacademie®

Iedere hulpverlener kent het wel: kleinere of grotere storingen in de communicatie met een patiënt. Soms is de oorzaak van deze communicatieproblemen gelegen in het verschil in cultuur tussen hulpverlener en patiënt. Niet dat verschillende culturele achtergronden van individuen per definitie tot problemen leiden. Maar het kán een oorzaak zijn.

Als je veel in aanraking komt met Nederlanders uit andere culturen dan word je hier ongetwijfeld handiger in. En mogelijk ook loop je vaker tegen je grenzen aan in dit opzicht en wil je meer weten van de communicatieve gewoonten van een persoon. Ook heb je mogelijk behoefte aan meer interculturele communicatievaardigheden. Simpel gezegd: ‘tips en trics’ over wat je beter niét en wat je juist wél kunt doen in contacten met patiënten in onze multiculturele samenleving.

In de cursus ‘interculturele communicatie in de zorg’ wordt specifiek stil gestaan bij effectieve communicatie met patiënten met een ‘andere’ culturele achtergrond. Nogmaals, uiteindelijk hebben we allemaal andere manieren om te communiceren. Echter er zijn ook gebruiken en gewoonten die vaak in de ene cultuur wel en in de andere cultuur niet doorsnee zijn. En als je dat weet kun je hier beter op inspringen.

Programma ‘interculturele communicatie in de zorg’

In de cursus ‘interculturele communicatie in de zorg’ komen de volgende thema’s en onderwerpen aan bod:

 • Wat is interculturele communicatie?
 • Wat is interculturele sensitiviteit en hoe ontwikkel ik die?
 • Zijn er in het algemeen verschillen in opvattingen tussen autochtonen Nederlanders en allochtone Nederlanders?
 • Wat zijn de gebruiken in de zorg in landen als Turkije, Marokko, Antillen, Polen en ‘islamitische’ landen als Irak en Afghanistan?
 • Wat zijn veel voorkomende opvattingen in de hierboven genoemde landen voor wat betreft:
  • de rol van de hulpverlener
  • ziekte en ziek zijn
  • zelfmanagement
  • gezond worden
  • verschillen tussen mannen en vrouwen
 • Hoe kan ik effectief omgaan met andere gebruiken en opvattingen (van voornamelijk culturele oorsprong) van patiënten?

Deze eendaagse cursus bestaat uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, demonstraties, video, discussie, simulatie, praktijksituaties en korte oefeningen. De cursuslocatie ‘Champ Aubert‘ in Driebergen is goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer en centraal in het land gelegen.

Voor de cursus wordt accreditatie aangevraagd voor fysiotherapeuten (KNGF, Keurmerk; algemeen en geriatrie register), ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, MBB’ers, oefentherapeuten Caesar en Mensendieck (ADAP). Momenteel is de cursus in ontwikkeling. in de loop van 2020 zal de cursus gereed. Heb je interesse in deze cursus en wil je op de hoogte worden gehouden van cursusdata? Vul het onderstaande contactformulier in. Zodra de cursusdata bekend zijn en de cursus is geaccrediteerd brengen we je hiervan op de hoogte.