Communiceren met de ouder wordende mens

de Gespreksacademie®

Dagelijks communiceren we met elkaar. Als hulpverlener is jouw communicatie zelfs essentieel: om te begrijpen wat het probleem is waar je cliënt tegen aan loopt, om dit probleem verder te analyseren, als je samen doelen wilt stellen en deze wilt evalueren en natuurlijk voor nog veel meer aspecten.

Kom je als hulpverlener in contact met mensen met dementie dan is je waarschijnlijk eens te meer duidelijk dat communicatie zo’n belangrijke voorwaarde is. Een dementerende vraagt dat je je aanpast in jouw gespreksvoering. Viaperspectief ontwikkelt momenteel een cursus die hierop ingaat. Werk je regelmatig met dementerende cliënten dan is deze cursus mogelijk iets voor jou.

Communiceren met mensen met dementie

Dementie (op basis van Alzheimer) verloopt in grofweg 3 fasen. De vroege, midden en late fase. Communicatie met de dementerende cliënt verandert ook door deze drie fasen heen. Eén ding is zeker: naarmate de ziekte vordert, wordt lichaamstaal belangrijker. Met andere woorden: de cliënt raakt gevoeliger voor hóe je iets zegt en minder voor wát je zegt.

In de cursus leer je:

 • drie fasen van dementie en de gevolgen hiervan voor communicatie
 • de algemene principes van communiceren met dementerenden in relatie tot de fasen van dementie
 • de rol van non-verbaal gedrag en lichaamstaal
 • contact maken met dementerenden
 • valideren; betekenis, rol en toepassing
 • het inzetten van non-verbaal gedrag en lichaamstaal
 • zintuigen prikkelen om beter te communiceren
 • de rol van fysiek contact en de dilemma’s die dat met zich meebrengt

Communicatie bij Afasie

Communicatieproblemen ontstaan, in een deel van de gevallen, doordat de patiënt afasie heeft. Meestal is dit tengevolge van een CVA. Ook dit geeft de nodige uitdagingen in het contact met de patiënt en in zijn behandeling. Taal- en spraakproblemen vragen om aanpassingen in onze communicatie met de patiënt.

In de cursus leer je:

 • afasie: definiëring, kenmerken, oorzaak en gevolg
 • de algemene principes van communiceren bij afasie
 • aanpassen van je eigen wijze van praten en communiceren; aanpassen in taal/woordgebruik
 • gebruik van hulpmiddelen

Deze eendaagse cursus bestaat uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, demonstraties, video, discussie, simulatie, praktijksituaties en korte oefeningen. In de training zal gewerkt worden met oefeningen met CVA patiënten die zich hiervoor vrijwillig inzetten. De cursus vindt plaats in Driebergen, locatie ‘Champ Aubert‘. Goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer en centraal in het land gelegen.

Voor de cursus wordt accreditatie aangevraagd voor fysiotherapeuten (KNGF, Keurmerk; algemeen en geriatrie register), ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, MBB’ers, oefentherapeuten Caesar en Mensendieck (ADAP).

Interesse in deze cursus en wil je op de hoogte worden gehouden van cursusdata? Vul het onderstaande contactformulier in. Momenteel is de cursus in ontwikkeling. In de loop van 2020 zal de cursus gereed zijn. Zodra de cursusdata bekend zijn en de cursus is geaccrediteerd brengen we je hiervan op de hoogte.