Loopbaanbegeleiding fysiotherapeuten

Loopbaanbegeleiding fysiotherapeuten

Viaperspectief wil fysiotherapeuten ondersteunen in hun loopbaan. Hiertoe biedt het de volgende diensten aan:
– individueel loopbaantraject ‘Geïnspireerd werken’
– individueel heroriëntatietraject ‘Onderzoek je carrière’
groepstraject loopbaanplanning en -reflectie ‘Geïnspireerd werken
– workshop loopbaanplanning
en -reflectie ‘Geïnspireerd werken’
Hieronder kunt u van ieder product meer lezen. Wilt u meer weten bel of mail ons dan.

Individueel loopbaantraject ‘Geïnspireerd werken’ 

Herkent u één van de volgende vragen?
– Ik wil van alles, ik wil teveel; wat wil ik nou echt?
– Wie ben ik? en wat kan ik?
– Kunnen en willen; hoe zit dat bij mij?
– Hoe breng ik werk en privé in balans?
– Hoe krijg ik weer een positieve lijn in mijn toekomst?
– Ik ben goed in het werk dat ik doe, maar…, ik word er niet meer blij van ….ik ben zo ontevreden…. is dit het nou?
– Kan ik nog wel iets anders?
– Wie zit er nog op mij te wachten? Kom ik ooit nog in het arbeidsleven?
Als dit vragen zijn die u herkend van uzelf en u zoekt naar antwoorden dan is een loopbaanadviestraject mogelijk iets voor u. Een heroriëntatie op uw loopbaan richt zich op het (her)vinden van de meest vitaliserende koers in uw loopbaan. Die zal zich vormen vanuit uw verhaal. Ook uw zelfkennis omtrent uw drijfveren, uw persoonlijke waarden en uw eigen voorwaarden voor vitaliteit en zingeving zijn hierbij richtinggevend. Hieruit proberen we gezamelijk een vertaalslag te maken naar concreet (ander) werk of een verandertraject in uw huidige werk. Loopbaanzelfsturing is daarbij een belangrijk doel en middel. Via zelfsturing wordt u uiteindelijk uw eigen adviseur. Over het algemeen duurt een dergelijk traject 3 tot 6 maanden al is dit natuurlijk sterk afhankelijk van uw eigen wensen en ideeën. Mogelijk kan het veel korter en zijn slechts één of enkele gesprekken voldoende. Soms hebben mensen behoefte op incidentele basis nog eens ‘gecoacht’ te worden. De prijs van het traject ‘Een heroriëntatie’ is afhankelijk van de duur van het traject en het benutten van eventuele aanvullende faciliteiten (zoals bijvoorbeeld psychologisch onderzoek). Ieder traject wordt voorafgegaan door een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Neem contact op met Vincent Kortleve als u hiervan meer wilt weten

Individueel loopbaanadvies: ‘Onderzoek je carrière’
Het uitgangspunt in het traject ‘Onderzoek je carrière’ is de vraag hoe u uw werk als fysiotherapeut nu en in de toekomst wilt gaan vervullen. Mogelijk twijfelt u over een studie of cursus, wilt u wel fysiotherapeut blijven maar iets anders doen als wat u nu doet, wilt u een loopbaanplanning uitzetten, of andere interesse combineren met uw beroep als fysiotherapeut. Na een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek bepaald de coach of hij iets voor u kan betekenen. Er wordt vervolgens gezamelijk een traject op grote lijnen afgesproken. Daarnaast wordt vaak een persoonlijkheidstest afgenomen. Tijdens het traject dat volgt gaat u buiten de gesprekken zelf aan de slag. Loopbaanplanning is werken! Bijvoorbeeld met creatieve opdrachten ten einde te onderzoeken welke dingen u (echt) wilt. Eventueel kan de begeleiding op een incidentele basis worden voortgezet om u te helpen uw verandertraject (over langere tijd) uit te voeren.

Psychologisch onderzoek
Viaperspectief past verschillende vormen van psychologisch onderzoek toe als dat gewenst is. Primair uitgangspunt van het coachingstraject is altijd uw unieke verhaal. Soms kan het echter goed en verhelderend zijn psychologisch onderzoek te doen zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest.

Solliciteren en netwerken
Een loopbaanadviestraject kan uitmonden in de wens naar een andere baan. Dan start het traject van netwerken en solliciteren ten einde de job te vinden die u wenst en bij u past. Hierbij is het mogelijk begeleiding te krijgen in het solliciteren en netwerken.

Groepstraject en workshop loopbaanreflectie ‘Geinspireerd werken’

In uw loopbaan kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij uw vitaliteit afneemt, u uw bezieling verliest en u niet meer op koers ligt. Wellicht hebt u te lang hetzelfde werk gedaan met te weinig afwisseling en te weinig voeding voor inspiratie. Loopbaanbegeleiding is dan iets voor u.
In het groepstraject en de workshop loopbaanreflectie die Viaperspectief aanbiedt staan de volgende vragen centraal:
– Wie ben ik?
– Wat kan ik?
– Wat wil ik?
– Hoe bereik ik wat ik wil?

Viaperspectief biedt een traject voor kleine groepen dat zich uitstrekt over langere termijn. Het traject beslaat een periode van ongeveer een half jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten van een dag of dagdeel. Tijdens het traject onderzoekt u uw persoonlijke voorwaarden en ingrediënten voor een vitaliserende loopbaanontwikkeling. Met behulp van vele opdrachten – over levensloop, zingeving en vitaliteit, bronnen van inspiratie en bezieling – stelt u aan het einde vast welke koers u wilt gaan varen. Dit vertaalt u in een concreet stappenplan. Het voordeel van een groep is dat deze de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren. Dat kan uw uitstraling betreffen, uw communicatie, uw visie en uw ervaringen.

Naast het groepstraject biedt Viaperspectief ook een workshop van één of enkele avonden aan om eens kennis te maken met looopbaanplanning en met de werkwijze van Viaperspectief. Deze workshops zijn geschikt voor groepen van 15 tot 40 personen, zoals bijvoorbeeld voor enkele IOF’s gezamelijk.