Coaching fysiotherapeuten

Coaching fysiotherapeuten

Coaching van fysiotherapeuten is bij Viaperspectief in goede handen. Coaching kan voor fysiotherapeuten nuttig zijn in uiteenlopende situaties en om verschillende redenen. Je kunt hierbij denken aan:
individuele coaching en supervisie
intervisiebegeleiding (van een groep fysiotherapeuten bij samenwerking of vakinhoudelijk)
coaching van maatschappen

Individuele coaching, supervisie en intervisiebegeleiding

Bij individuele coachings trajecten wordt bijvoorbeeld een leidinggevende en/of ondernemende fysiotherapeut gecoacht. In alle hectiek van het ondernemen en managen stil staan bij je eigen persoonlijke ontwikkeling, het benutten van je kwaliteiten, het ontwikkelen van je uitdagingen en goed omgaan met je valkuilen en allergieën. Het bespreken van situaties die je lastig vindt. Dat is wat coaching jou kan bieden.

Als maatschappen met elkaar aan inhoudelijke kwaliteit en/of persoonlijke ontwikkeling willen werken kunnen zij dit bijvoorbeeld doen door middel van intervisie. Intervisie is het met elkaar bespreken van een, mogelijk door de inbrenger als problematisch ervaren, situatie om van elkaar te leren. De deelnemers aan de intervisie geven allen hun visie op de situatie. Bij intervisie kan gebruik gemaakt worden van een methodiek om de intervisie effectief te laten verlopen. Viaperspectief kan ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van intervisie zodat de maatschap deze uiteindelijk effectief zelfstandig kan uitvoeren.

Coaching van maatschappen

In maatschappen wordt veel van de onderlinge samenwerking gevraagd. En in de onderlinge communicatie en samenwerking sluipen soms ‘fouten’ die er toe leiden dat de samenwerking gaat storen. Een gezamelijke training kan dan een oplossing zijn. Soms is de samenwerking ernstiger gestoord en is coaching gewenst zodat de samenwerkingsproblemen kunnen worden geanalyseerd en er met elkaar naar een oplossing kan worden gezocht. Soms kan (periodieke) coaching van een maatschap ook nuttig zijn als bijvoorbeeld de maatschap net is gestart, de samenstelling van de maatschap sterk verandert of de maatschap erg groot is.