Certificering beweegprogramma

Certificering beweegprogramma

Sinds 1 februari heeft het KNGF een certificering van beweegprogramma’s in het leven geroepen. Deze certificering heeft tot doel de kwaliteit van een beweegprogramma dat wordt uitgevoerd in een fysiotherapie praktijk te borgen. Deze beweegprogramma’s zijn er op gericht mensen met arthrose, COPD, diabetes, osteoporose, coronaire hartziekten en oncologie te faciliteren meer te bewegen.
De KNGF site meldt dat ‘het ontwikkelen van een beweegprogramma onlosmakelijk is verbonden met het verwerven en inzetten van bepaalde kennis, competenties en bekwaamheden’. De certificering van het KNGF maakt het u mogelijk te controleren of uw beweegprogramma uitgevoerd wordt volgens het laatst beschikbare bewijs, of u en uw collega’s over de bijbehorende competenties beschikken en of uw praktijk(en) goed geoutilleerd is(/zijn). De checklist kunt u vinden op fysionet. Meer informatie over de certificering vindt u op de site van het KNGF.

Hulp bij (de certificering van) uw beweegprogramma

Indien u zelf vindt dat uw beweegprogramma niet goed voldoet, of uw eigen competenties te kort schieten, of u twijfelt over het wel rond krijgen van uw certificering, dan kan Viaperspectief u hierbij ondersteunen.
Deze ondersteuning kan bestaan uit een (klein) scholingstraject. Een kant en klare scholing die door het KNGF is geaccrediteerd is de cursus Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement. Indien dit niet haalbaar is voor u zou een workshop of  praktijkbegeleiding een optie kunnen zijn.
Ook andere vormen van ondersteuning zijn mogelijk. Te denken valt aan ondersteuning bij het opzetten van een totaal beweegprogramma of ondersteuning/projectmanagement bij het opzetten van een samenwerking met ketenpartners.