(her)registratie CKR | Fysiotherapeuten

Eisen (her)registratie CKR

De eisen die zijn verbonden aan registratie in het CKRhet centraal kwaliteitsregister fysiotherapie, zijn (gegevens februari 2012):
1. Inschrijving in het BIG-register. Als u niet bent ingeschreven doet u er verstandig aan dit eerst te doen. Informatie hierover vindt u op de site van het BIG.
2. Deelname klachtenregeling voor zelfstandigen. I.v.m de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het KNGF in 1996 een klachtenregeling opgesteld en een klachtencommissie ingesteld; het is verplicht bij wet aan een klachtenregeling deel te nemen. Als u als zelfstandige werkt kan dit bijvoorbeeld via de regeling van het KNGF. Werkt u in loondienst dan is uw werkgever (en u dus niet) hiertoe verplicht. Deelname aan een klachtenregeling brengt over het algemeen kosten met zich mee, dit is ook het geval bij het KNGF.
3. Werken conform de KNGF-richtlijnen. Het KNGF heeft richtlijnen ontwikkeld voor de beroepsgroep. Men gaat er vanuit dat deze richtlijnen door professionals worden opgevolgd tenzij er goede argumenten zijn om dit niet te doen. De richtlijnen zijn te vinden op de KNGF richtlijnen site.
4. Voldoen aan de werkeis. Dit betekent dat u in een periode van vijf jaar minimaal gedurende 36 maanden als algemeen fysiotherapeut werkzaam bent geweest. Gedurende deze 36 maanden bent u tenminste gemiddeld acht uur per week werkzaam geweest als algemeen fysiotherapeut. Voor herintredende fysiotherapeuten gelden veelal andere eisen!
5. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. Door regelmatige scholing blijven uw kennis en vaardigheden ‘up to date’. Het is verplicht periodiek een aantal scholingsactiviteiten te volgen, hiervoor ontvangt u dan accreditatiepunten. Voor registratie in het register algemeen practicus (dus wanneer u geen specialisatie heeft zoals manuele therapie) moet u 120 punten halen in een registratieperiode, deze loopt van 2010 tot 2015. Bij een registratieperiode korter dan 5 jaar, wordt de punteneis tijdsevenredig berekend. Een thema-avond of lezing bijvoorbeeld levert veelal 2 of 3 punten op. Een dag congresbezoek meestal 6 punten.

Om alles nog eens na te lezen kunt u hier het beleidsdocument van het BOCK (het orgaan dat de kwaliteitsregeling uitvoert) downloaden.
LET OP: de bovenstaande eisen gelden voor het CKR. Dus niet voor het BIG register. Hiervoor gelden andere eisen, deze zijn te vinden op de site van het BIG.

Verplichte scholing.
In het verleden waren fysiotherapeuten voor registratie in het CKR ook verplicht vijf (verplichte) scholingsmodules te volgen. Deze bestonden uit methodisch handelen, verslaglegging, communicatie, evidence based practice en directe toegankelijkheid fysiotherapie DTF. Deze eis is komen te vervallen voor fysiotherapeuten die zich inschrijven in het CKR na 1 januari 2010. Alleen fysiotherapeuten die op 1 januari 2010 al in het CKR stonden zijn verplicht alsnog deze vijf verplichte modulen te volgen. Voor fysiotherapeuten die zich inschrijven na 1 januari 2010 geldt deze eis dus niet meer.
Inschrijven in het CKR
Fysiotherapeuten die zich willen registreren in het CKR kunnen zich in schrijven in het CKR, het uitvoeringsorgaan van het CKR. In de regel krijgen fysiotherapeuten een jaar de kans om aan alle eisen voor registratie in het CKR te voldoen. Inschrijvingen moeten naar ‘KNGF – afdeling registeradministratie- Postbus 248 – 3800 AE Amersfoort’.

VIAPERSPECTIEF heeft een cursus ontwikkeld speciaal voor herintreders in de fysiotherapie. In dit cursusprogramma kunnen fysiotherapeuten die kampen met een achterstand in kennis en vaardigheden zich ‘bijspijkeren’. De cursus vormt een ideale start voor een herintredende fysiotherapeut. Ook als u al bijvoorbeeld 15 of 20 jaar uit het vak bent is deze cursus voor u geschikt. Meer informatie vindt u op de pagina cursus herintreders fysiotherapie.

Wat te doen als je niet (meer) geregistreerd bent?

Als u niet meer geregistreerd bent zult u allereerst moeten zorgen dat u in het BIG register wordt opgenomen. Hiervoor kunt u de website van het uitvoeringsorgaan van het BIG register raadplegen, het RIBIZ.
Vervolgens zult u moeten zorgen dat u aan de eisen voor CKR registratie gaat voldoen en dat u zich inschrijft in het CKR. Dat betekent:
1. Invullen aanvraagformulier registratie CKR, dit formulier kunt u hier downloaden
2. Deelname klachtenregeling indien u als zelfstandige werkt. Dit kan door middel van uw inschrijving in het CKR direct worden gerealiseerd. Hier zijn kosten aan verbonden.
3. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. Door het regelmatig gaan volgen van scholing tijdens de registratieperiode van vijf jaar voldoet u aan deze eis.
4. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden). Zie inschrijfformulier CKR.
5. Werken conform de KNGF-richtlijnen. Zie inschrijfformulier CKR.
6. Voldoen aan de werkeis. Als u een aantal jaren niet hebt gewerkt en nu weer wilt gaan werken kunt een voor de werkeis dispensatie aanvragen. U dient hiervoor het inschrijfformulier voor het CKR in te vullen. Geef in een begeleidende brief een korte toelichting op uw situatie en vraag tijdelijke ontheffing aan voor de werkeis zodat u (bijvoorbeeld in een jaar tijd) kunt gaan voldoen aan deze eis.

…en dan: weer aan de slag!

….en soms zit dat niet helemaal mee. U vindt niet die leuke baan die u zoekt, u komt ervaring tekort of u twijfelt over de richting die u graag op zou willen in uw vak. Dan kan VIAPERSPECTIEF u mogelijk helpen. Wij helpen u bij uw herintreden. Informeergerust naar de mogelijkheden.

Comments are closed.