Lezingen fysiotherapie | Workshops fysiotherapeuten

Lezingen & Workshops fysiotherapeuten

Regelmatig verzorgt Vincent Kortleve lezingen en workshops voor fysiotherapeuten. De thema’s van deze lezingen en workshops zijn gerelateerd aan gespreksvoering en communicatie in de fysiotherapie, pijn(educatie), loopbaanplanning en -reflectie en persoonlijke ontwikkeling.
De lezingen en workshops zijn vooral geschikt voor één of enkele IOF’s, RGF thema avonden en grotere praktijken die bijvoorbeeld een deskundigheidsbevorderingstraject met een groep willen uitvoeren.
VIAPERSPECTIEF stelt samen met u het programma op. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.
Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van de lezingen die zijn geweest en nog zullen volgen.

Coaching in de zorg

Van 2007 tot 2011 heeft Vincent Kortleve lezingen/workshops in vrijwel het gehele land gehouden over het thema ‘Coaching in de zorg, zorg voor de coach’. In totaal bijna 10 keer! Bij diverse RGF-en was hij te gast. De lezing, die eigenlijk het midden hield tussen Lezing coaching Nueneneen lezing en een workshop, werd gewaardeerd met gemiddeld een 8,7 door de bezoekende fysiotherapeuten. De avonden waren zonder uitzondering druk bezocht. De laatste lezing waren er 140 bezoekers! De presentatie die Vincent heeft gebruikt kunt u hier downloaden. Een aantal keren heeft ook een drietal workshops plaats gevonden als vervolg op de eerste lezing. In deze workshops werden de thema’s uit de lezing verder uitgediept. Een enthousiaste groep fysiotherapeuten hield zich, onder leiding van Vincent, drie avonden bezig met thema’s als ziektepercepties, eigen overtuigingen, gedragsverandering en loopbaanplanning.

Op 3 februari 2010 hield Vincent voor het NVMT een workshop over Gezamenlijke besluitvorming. De presentatie die hij tijdens de workshop heeft gebruikt kunt u via de link hierboven downloaden.

Bas Eenhoorn, voormalig voorzitter van het KNGF, bezocht ook eerder een lezing van Vincent Kortleve en schreef erover in zijn column in Fysiopraxis. Wil je weten wat? Klik dan  hier voor de column van Bas Eenhoorn.

Fysiocongres 2008

Op het landelijke congres fysiotherapie van het KNGF sprak Vincent op 14 november in het middag programma. De titel van zijn lezing was ‘Vraaggestuurde zorg? De therapeut centraal!!’. Als u het uitgebreide abstract van zijn bijdrage wilt lezen klik dan hier.