Cursussen Fysiotherapie

Viaperspectief heeft een specifiek aanbod in cursussen fysiotherapie. Een belangrijk deel van de cursussen gaat over gespreksvoering, gedragsverandering en zelfmanagement. Op dit gebied kunt u ondermeer volgen:

Ook al weer enige jaren in ons programma: de cursus ‘Fysiotherapie in de thuiszorg’. Ondermeer door beleid van de overheid blijven ouderen en chronisch zieken langer zelfstandig wonen. Ook een fysiotherapeut krijgt hiermee te maken. Om als fysiotherapeut optimaal deze patiëntengroep te begeleiden en behandelen is scholing nuttig. Enkele keren dit jaar bieden we daarom aan, de cursus:

Naast bovenstaand aanbod zijn er enkele cursussen in ontwikkeling. Zo zal er dit jaar een studiedag georganiseerd worden over de thuiswonende dementerende oudere. Een complexe situatie met tal van kwetsbaarheden. Wat kun je als fysiotherapeut hierin betekenen voor de patiënt en zijn/haar mantelzorger en hoe ga je om met de oudere demente patiënt? Deze vragen en meer komen terug op deze interessante studiedag.
In de navigatiekolom aan de rechterkant van deze pagina vindt u een totaal overzicht van onze cursussen.

Lezingen en workshops

Naast cursussen en trainingen verzorgt Viaperspectief ook workshops en lezingen, ondermeer bij RGF-en. Het aanbod is

lezingen en workshops fysiotherapiegericht op fysiotherapeuten en andere zorgprofessional en de thema’s zijn gedrag en motivatie, gespreksvoering, shared decision making en (chronische) pijn.
Kijk verder op de pagina over de lezingen en workshops van VIAPERSPECTIEF.

Maatwerk trajecten

Ook voor maatwerktrajecten/cursussen kunt u bij Viaperspectief terecht. Voor diverse fysiotherapie Master opleidingen zijn maatwerk trajecten ontwikkeld rond thema’s als zelfmanagement, gespreksvoering, pijn en educatie, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Ook voor keten-organisaties is dit met succes en naar tevredenheid gedaan.

Korting

Voor trouwe klanten biedt Viaperspectief een aantrekkelijke korting. Heeft u eerder aan een cursus van Viaperspectief deelgenomen dan krijgt u 15% korting op de volgende cursus. Voor de collega’s uit uw praktijk geldt een korting van 10%. Indien u gebruik wenst te maken van deze korting geef dit dan aan als u zich via de website inschrijft voor een cursus.